Hlavní obrázek stránky

Vytvoření krajských mobilních izolačních kapacit

V rámci medicíny katastrof se v EGO Zlín zabýváme klíčovou otázkou:

„Co když se objeví nová vysoce infekční nemoc s vysokou mortalitou?“

Jsme na její záchyt připraveni lépe, než ukázal COVID 19?

Ještě v březnu 2020 se scénář infekce, která ochromí celou společnost, zdál jako z fantastických románů.
Skutečnost, která přišla s COVID 19, je ale varující a proto věříme, že je potřeba se poučit z probíhající krize,
zrevidovat celý systém pro boj s nebezpečnými infekcemi a především mít do budoucna jasný plán „co, kdy, kde a jak“, k jehož vytvoření bychom rádi pomohli.

Obrázek projektu

V rámci naší specializace nabízíme expertní pomoc s vytvořením uceleného systému biologické ochrany na úrovni krajů, tak aby při krizovém řízení disponovaly prostředky, které rychle a účinně pomohou řešit akutní krizi.


Tento systém má 2 základní cíle:

  • Účinně izolovat první nakažené a zpomalit tak další šíření nemoci.
  • Maximálně ochránit ošetřující personál, který je pro zvládnutí krize klíčový.

 

 

Vašemu kraji nabízíme pomoc s:

  • analýzou a zmapováním stávajících kapacit pro rychlý záchyt infekce na úrovni kraje
  • návrhem vhodných opatření pro vytvoření/doplnění uceleného systému rychlé reakce,
  • vybavením složek IZS potřebným zařízením a proškolením v jeho používání,
  • pravidelnými revizemi zařízení a školením pracovníků.


Věříme, že dobře nastavený systém rychlé reakce může významně zpomalit šíření potenciální hrozby hned na samém začátku, případně rychle posílit kapacity zdravotnických zařízení při jakékoliv mimořádné situaci.

Kontaktujte nás pro zpracování plánu záchytu potenciálně nebezpečné nákazy pro váš kraj.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním.

Další informace