Hlavní obrázek stránky

DEKONTAMINAČNÍ STAN PRO CIVILNÍ POUŽITÍ

Dekontaminační stan ES-56LDK nabízí nezbytné vybavení pro dekontaminaci a následnou hygienickou očistu zasahujícího personálu v polních podmínkách při záchranných akcích a při likvidaci havárií. Tento systém je určen převážně pro využití v civilním sektor.

Jsou představené dvě varianty stanu ES-56LDK:


1. ES-56LDK/2- dekontaminační stan dvojkoridorový.
2. ES-56LDK/3- dekontaminační stan trojkoridorový, prostřední koridor pro ležícího pacienta

Dekontaminační stan ES-56LDK/2 má dvě chodby pro muže a ženy, ES-56LDK/3 má tři chodby, boční pro muže a ženy, středový pro osoby na nosítkách z nichž každá je zásobována teplou vodou ze samostatného mobilního ohřívače vody. Každý koridor je průchozí ve směru od zelených k červeným šipkám na podlaze stanu. Použitý materiál hygienické vložky a sprchové přepážky je vodovzdorný a antibakteriální s úpravou snižující hořlavost.

Obrázek projektu

MOBILNÍ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVIŠTĚ PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Mobilní pracoviště použitelné v případech mimořádných událostí, které zajistí možnost třídění, základního ošetření a krátkodobé hospitalizace zasažených osob.

Obrázek projektu

POPIS ŘEŠENÍ:


Nabízíme řešení pro situace vyžadující vytvoření zázemí pro záchranné složky v případě mimořádných událostí přírodního, průmyslového nebo válečného charakteru.
Během velmi krátké doby vytvoříme mobilní triage, ošetřovnu, dočasnou hospitalizaci pro postižené v krytém, vytápěném nebo klimatizovaném prostoru.
Snadný přenos i v obtížném terénu.
Řešení obsahuje také vyprošťovací a fixační prostředky.
Určeno složkám, které jsou pověřené zásahem v oblastech postižených průmyslovou, živelnou nebo válečnou katastrofou (zemětřesení, povodně, tornáda, výbuchy průmyslových objektů, bombardování apod.).

 


STANOVÝ SYSTÉM, ZÁZEMÍ:


Stanový systém je mobilní jednotka vytvořená speciálně pro potřeby složek zasahujících u katastrof. Systém je složen z jednotlivých vzájemně propojitelných stanů, které zajištují příjem a třídění pacientů, jejich akutní stabilizaci, základní ošetření a krátkodobou hospitalizaci před jejich převozem do stacionárního zdravotnického zařízení.


TRANSPORTNÍ A IMOBILNÍ PROSTŘEDKY, ZÁCHRANÁŘSKÉ RUKSAKY:


Prostředky určené pro vyprošťování osob v těžko přístupném terénu. Umožňují vyzvedávání osob z trosek, jejich přenos ke shromaždišti raněných, akutní fixace zlomenin a ruksaky s lékařským materiálem pro záchranné složky

Ozvěte se nám

Kontaktní údaje

POLNÍ NEMOCNICE

Nabízíme řešení projektů polních nemocnic určených do oblastí postižených přírodní nebo průmyslovou katastrofou a do válečných oblastí

Polní nemocnice je mobilní zdravotnická jednotka, která slouží jako dočasné stanoviště pro poskytování urgentní pomoci zraněným v oblastech postižených přírodní a průmyslovou katastrofou nebo v oblastech zasažených válkou. Po poskytnutí okamžité pomoci jsou pacienti transportováni do trvalého nemocničního zařízení. Návrhy polních nemocnic EGO Zlín vycházejí z dlouholetých zkušeností z oblasti medicíny katastrof a splňují přísná kritéria na kvalitu zpracovaných materiálů, možnost praktického využití v terénu, snadný transport, možnost rozšiřování stanoviště dle aktuálních požadavků a opakované využití. Polní nemocnice je sestavena především z mobilních stanů, ke kterým lze připjovat kontejnerové systémy, případně doplňující příslušenství.

EGO Zlín nabízí kompletní zpracování návrhů polních nemocnic dle požadovaného zadání.

Obrázek projektu

ZÁCHYTNÉ CENTRUM PRO OSOBY MIGRUJÍCÍ Z OBLASTÍ S RIZIKEM VÝSKYTU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY

CÍL PROJEKTU

 • vytvoření záchytného centra pro hraniční oblasti, kde dochází k velké kumulaci lidí migrujících
 • z oblastí, které jsou rizikové z pohledu možného přenosu nebezpečných nákaz
 • centrum musí splňovat možnosti rychlé a bezpečné izolace rizikových osob
 • projekt je zaměřený především na ochranu zasahujícího personálu a využitelnost v obtížných
 • přírodních podmínkách
 • cílem je minimalizovat riziko zavlečení nebezpečné nákazy do cílového státu
 • jedná se o komplexní řešení, které pokrývá záchyt potenciálně
Obrázek projektu

POPIS ŘEŠENÍ
Řešení obsahuje mobilní záchytné centrum složené z následujících produktů:


Stan ES-56 EBXT

 • izolační stan, mobilní pracoviště + nafukovací kompresor, chemické WC + kabina na WC, vybavený izolační komorou pracující na podtlaku
 • integrovaný dekontaminační modul
 • nafukovací konstrukce umožňuje rychlé zprovoznění izolačního prostoru. Plocha 56 m2 je optimální pro umístění bioboxu (izolační komory) a zajištění pohybu personálu

Biobag EBV-30/40 IN-CH

 • transportní a izolační prostředek
 • podtlaková kabina umožňující transport osoby s podezřením na nebezpečnou nákazu
 • obsahuje filtro-ventilační jednotku Clean Air Chemical 2 F s filtry

EMP - 50 - jednorázový oblek

VYTVOŘENÍ KRAJSKÝCH MOBILNÍCH KAPACIT

V rámci medicíny katastrof se v EGO Zlín zabýváme klíčovou otázkou:

„Co když se objeví nová vysoce infekční nemoc s vysokou mortalitou?“

Jsme na její záchyt připraveni lépe, než ukázal COVID 19?

Ještě v březnu 2020 se scénář infekce, která ochromí celou společnost, zdál jako z fantastických románů.
Skutečnost, která přišla s COVID 19, je ale varující a proto věříme, že je potřeba se poučit z probíhající krize,
zrevidovat celý systém pro boj s nebezpečnými infekcemi a především mít do budoucna jasný plán „co, kdy, kde a jak“, k jehož vytvoření bychom rádi pomohli.

Obrázek projektu

V rámci naší specializace nabízíme expertní pomoc s vytvořením uceleného systému biologické ochrany na úrovni krajů, tak aby při krizovém řízení disponovaly prostředky, které rychle a účinně pomohou řešit akutní krizi.


Tento systém má 2 základní cíle:

 • Účinně izolovat první nakažené a zpomalit tak další šíření nemoci.
 • Maximálně ochránit ošetřující personál, který je pro zvládnutí krize klíčový.

 

 

Vašemu kraji nabízíme pomoc s:

 • analýzou a zmapováním stávajících kapacit pro rychlý záchyt infekce na úrovni kraje
 • návrhem vhodných opatření pro vytvoření/doplnění uceleného systému rychlé reakce,
 • vybavením složek IZS potřebným zařízením a proškolením v jeho používání,
 • pravidelnými revizemi zařízení a školením pracovníků.


Věříme, že dobře nastavený systém rychlé reakce může významně zpomalit šíření potenciální hrozby hned na samém začátku, případně rychle posílit kapacity zdravotnických zařízení při jakékoliv mimořádné situaci.

Kontaktujte nás pro zpracování plánu záchytu potenciálně nebezpečné nákazy pro váš kraj.