Hlavní obrázek stránky

Ochrana CBRN

Aktuální dění na celém světě potvrzuje nutnost v co největší míře řešit a rovněž zvládat situace s rizikem CBRN hrozeb. V dnešní době již není výskyt virulentních nákaz v podobě epidemií či pandemií otázkou pouze rozvojových zemí, což zcela bezprecedentně potvrdila pandemie SARS-CoV-2 s milióny oběťmi a nedozírnými finančními i sociálními dopady. Tato mimořádná situace je „varovným prstem“ pro odpovědné autority každého státu, jelikož se mohou objevit mnohem nebezpečnější formy kmenů virulentních chřipek nebo virů způsobující fatální hemoragické horečky a díky zcela běžnému a dostupnému cestování napříč kontinenty může být otázkou času jejich šíření v řádu týdnů. Dalším rizikovým fenoménem je zneužití chemických průmyslových či bojových látek a biologického materiálu pro teroristické útoky radikálních skupin, které díky velmi sofistikovanému a důmyslnému systému komunikace a organizace, mohou udeřit kdykoli a kdekoli.
Právě pro tyto situace nabízíme celou škálu vysoce specializovaných výrobků, které reflektují aktuální potřeby, požadavky a specifika takových situací s ohledem na maximalizaci stupně ochrany pro zasahující jednotky a okolní prostředí a minimalizace následků, které mohou být nedozírné.

SÍŤ DISTRIBUTORŮ

Izolace pacienta

Široký výběr ochranných prostředků CBRN, pro izolaci pacientů, jako transportní a izolační biovaky či podtlakové Bioboxy a mnoho dalšího.

Zobrazit více

Izolace pacienta

Ochrana personálu

Široký výběr ochranných obleků pro vstup do prostředí, v němž je riziko výskytu nebezpečných látek biologického či chemického původu.

Zobrazit více

Ochrana personálu

Dekontaminace a očista

Dekontaminační sprchy jsou určeny pro použití v podmínkách, kde je nutné zabezpečit předběžnou očistu a dekontaminaci zasahujícího personálu.

Zobrazit více

Dekontaminace a očista

Další

Další produkty zabraňující kontaminaci prostředí a zasahujících osob nebezpečnými látkami.

Zobrazit více

Další

Ozvěte se nám

Kontaktní údaje