Hlavní obrázek stránky

Ochrana CBRN

Aktuální dění na celém světě potvrzuje nutnost v co největší míře řešit a rovněž zvládat situace s rizikem CBRN hrozeb. V dnešní době již není výskyt virulentních nákaz v podobě epidemií či pandemií otázkou pouze rozvojových zemí, což zcela bezprecedentně potvrdila pandemie SARS-CoV-2 s milióny oběťmi a nedozírnými finančními i sociálními dopady. Tato mimořádná situace je „varovným prstem“ pro odpovědné autority každého státu, jelikož se mohou objevit mnohem nebezpečnější formy kmenů virulentních chřipek nebo virů způsobující fatální hemoragické horečky a díky zcela běžnému a dostupnému cestování napříč kontinenty může být otázkou času jejich šíření v řádu týdnů. Dalším rizikovým fenoménem je zneužití chemických průmyslových či bojových látek a biologického materiálu pro teroristické útoky radikálních skupin, které díky velmi sofistikovanému a důmyslnému systému komunikace a organizace, mohou udeřit kdykoli a kdekoli.
Právě pro tyto situace nabízíme celou škálu vysoce specializovaných výrobků, které reflektují aktuální potřeby, požadavky a specifika takových situací s ohledem na maximalizaci stupně ochrany pro zasahující jednotky a okolní prostředí a minimalizace následků, které mohou být nedozírné.

Izolace pacienta

Široký výběr ochranných prostředků CBRN, pro izolaci pacientů, jako transportní a izolační biovaky či podtlakové Bioboxy a mnoho dalšího.

Zobrazit více

Izolace pacienta

Ochrana personálu

Široký výběr ochranných obleků pro vstup do prostředí, v němž je riziko výskytu nebezpečných látek biologického či chemického původu.

Zobrazit více

Ochrana personálu

Dekontaminace a očista

Dekontaminační sprchy jsou určeny pro použití v podmínkách, kde je nutné zabezpečit předběžnou očistu a dekontaminaci zasahujícího personálu.

Zobrazit více

Dekontaminace a očista

Další

Další produkty zabraňující kontaminaci prostředí a zasahujících osob nebezpečnými látkami.

Zobrazit více

Další

Ozvěte se nám

Kontaktní údaje

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním.

Další informace