Hlavní obrázek stránky

Ochrana CBRN

Transportní a izolační biovak EBV-30/40 IN/CH

Biovak je vysoce funkční a v nejnáročnějších podmínkách léty otestovaný izolační prostředek, který slouží k transportu osoby infikované vysoce nebezpečnou nákazou nebo osoby, u které je nezbytné zajistit ochranu před vnějším prostředím (typicky v případě snížené imunity pacienta). Konstrukce biovaku prošla v průběhu let několika úpravami a jeho současná podoba patří ke špičce v oboru.

Výhody:

 • certifikace dle ČSN EN 143/A1:2006, ČSN EN 12941:1999/A2:2009, ČSN EN 12942:1999/A2:2009
 • transportní vak je vyroben technologií vysokofrekvenčního svařování
 • velká transparentní okna umožňují monitorování zdravotního stavu pacienta
 • 3 páry výměnných rukavic umožňují provádět základní zákroky během transportu
 • spolehlivý systém fixace pacienta během transportu
 • samonosný systém skládacího hliníkového rámu s možností fixace k transportnímu prostředku
 • velký vstupní port s možností napojení standardně
 • používaných přístrojů na podporu dýchání
 • filtry jsou umístěny vně biovaku a je možné je vyměnit. Zároveň jsou umístěny bezpečně mimo dosah transportovaného pacienta
 • vstupní porty pro protažení hadiček infuzí, drénů a kabelů elektrod EKG
 • polstrovaná zádová podložka pro větší pohodlí pacienta
 • možnost dekontaminace a opakovaného použití
 • zvýšená rovina otevírání hermetického zipu
 • usnadňuje otevírání a uzavírání vaku
 • jednoduchá údržba

Technické parametry:
Rozměry: 203 x 64 x 56 cm (d x š x v)    
Hmotnost bez obalu: 17,5 kg
Hmotnost s transportním obalem: 21 kg

Transportní a izolační biovak EBV-30/40 IN/CH

Izolační podtlakový Biobox na trubkové konstrukci: EBX

Biobox je izolační komora určená pro bezpečnou izolaci osob s virulentní nákazou, osob zasažených biologickým agens nebo v současné době všemi známými mikroorganismy. Slouží k ochraně vnějšího prostředí a osob před infikovanými anebo kontaminovanými lidmi a věcmi umístěnými uvnitř komory. Izolační komora umožňuje péči o pacienta vedenou zvenčí tak, aby se zabránilo kontaminaci přístrojů a infikování ošetřujícího personálu. Monitorovací přístroje, stojany pro infúzi a přístroje pro ventilaci pacienta mohou být umístěny mimo komoru a jsou pomocí speciálních hermetických vstupů vedeny přes stěnu komory.
Do stěny izolační komory je napojena filtroventilační jednotka, která zajišťuje nejlepší dostupnou biologickou ochranu. Filtroventilační jednotka odsává kontaminovaný vzduch zevnitř izolační komory a přes HEPA-filtry odvádí čistý, filtrovaný vzduch do okolí izolační komory.
Biobox poskytuje stupeň ochrany BSL-3.
Je projektován pro použití uvnitř stávajících objektů a budov jako vnitřní izolační komora, případně pro použití uvnitř klimatizovaných a vytápěných stanů. Bezúdržbová trubková konstrukce umožňuje udržovat Biobox dlouhodobě v provozuschopném stavu.

Technické parametry:
Vnější rozměr sestavy: 4,84 x 2,1 x 2,2 m (d x š x v)
Hmotnost celé sestavy: 70 kg
*... technické parametry jsou orientační. Konstrukce Bioboxu se vždy navrhuje pro dané stavební dispozice.
Povinné příslušenství:

 • Filtroventilační jednotka

Volitelné příslušenství:

 • Čerpací Dekontbox

 

Izolační podtlakový Biobox na trubkové konstrukci: EBX

Izolační podtlakový Biobox na tubusové konstrukci: EBXT

Biobox je izolační komora určená pro bezpečnou izolaci osob s virulentní nákazou nebo osob zasažených biologickým agens a všem v současnosti známým mikroorganismům. Slouží k ochraně vnějšího prostředí a osob před infikovanými anebo kontaminovanými lidmi a věcmi umístěnými uvnitř komory. Izolační komora umožňuje péči o pacienta vedenou zvenčí tak, aby se zabránilo kontaminaci přístrojů a infikování ošetřujícího personálu. Monitorovací přístroje, stojany pro infúzi, přístroje pro ventilaci pacienta mohou být umístěny mimo komoru a jsou pomocí speciálních hermetických vstupů vedeny přes stěnu komory.
Do stěny izolační komory je napojena filtroventilační jednotka, která zajišťuje nejlepší dostupnou biologickou ochranu. Filtroventilační jednotka odsává kontaminovaný vzduch zevnitř izolační komory a přes HEPA-filtry odvádí čistý, filtrovaný vzduch do okolí izolační komory. Tímto jsou vytvořeny podmínky pro pobyt infikovaných osob i ošetřujícího personálu bez nutnosti použití prostředků individuální ochrany.
Biobox poskytuje stupeň ochrany BSL-3.
Biobox je projektován na nafukovací tubusové konstrukci, čímž je umožněna především velká mobilita konstrukce. Biobox lze efektivně použít při mimořádných událostech. Celý systém lze snadno zprovoznit do 15minut.


Technické parametry:
Vnější rozměr sestavy: 5,35 x 2,5 x 2,45 m (d x š x v)
Hmotnost celé sestavy: 103 kg
Povinné příslušenství:

 • Filtroventilační jednotka

Volitelné příslušenství:

 • Čerpací Dekontbox
 • Nafukovací kompresor

 

Izolační podtlakový Biobox na tubusové konstrukci: EBXT

Mobilní infekční izolační pracoviště ES-56-EBXT

Mobilní infekční pracoviště pro dlouhodobou hospitalizaci a izolaci se skládá z nafukovacího stanu ES-56 a Bioboxu na tubusové konstrukci EBXT-06. Biobox je umístěn ve stanu, který je rozdělen na dvě oddělené části. Velkou výhodou pro použití v terénu je rychlá montáž přímo na místě určení. Vytvořené pracoviště umožňuje izolaci pacientů s podezřením na nebezpečnou nákazu při zajištění bezpečnosti zasahujícího personálu. 

Technické parametry
Vnější rozměry stanu: 10 × 6 × 3 m (d x š x v)
Vnitřní rozměry stanu: 10 x 5.4 x 2.7 m (d x š x v)
Užitná pracovní plocha: 56 m2 
Hmotnost: 275 kg
Doba nafouknutí kompresorem: 4 minuty.
 

Mobilní infekční izolační pracoviště ES-56-EBXT

Podtlaková izolační komora - Izolátor na trubkové konstrukci EITR-10

Izolátor slouží k nezbytné a bezpečné izolaci pacienta podezřelého na nebezpečnou nákazu. Je určen k okamžitému použití a je částečně vyroben z transparentní fólie, která umožňuje monitoring pacienta po celou dobu jeho izolace.

 • Konstrukční řešení izolátoru umožnuje bezproblémovou manipulaci s pacientem v biovaku EBV-30/40
 • Navržen na principu uzavřené kabiny na kovové konstrukci umožňující podtlak s použitím FVJ (MG 250S-I-UV) Účinnost filtrace je ≥ 99,995 %
 • Doba uvedení do provozu cca 1 hod.
 • Možnost umístit nemocniční lůžko a další příslušenství
 • Jednoduchá aktivace umožňuje vytvoření izolace (karantény) kdykoliv a kdekoliv
 • Povrch i podlaha nepropouštějí vodu a vše je snadno dezinfikovatelné
 • Optimalizované rozměry umožňují připojení dekontaminačních sprch
 • Součástí setu je filtroventilační jednotka, filtry a transportní taškou

Technické parametry:
Vnější rozměr sestavy: 2,8 x 2,2 x 2,2 m (d x š x v)
Složený stav: 0,6 x 0,6 x 0,3 m
Hmotnost: 60 kg

Podtlaková izolační komora - Izolátor na trubkové konstrukci EITR-10

Podtlaková izolační komora - Izolátor na tubusové konstrukci EI-10

Izolátor, neboli „čekárna“ slouží k nezbytné izolaci pacienta podezřelého na vysoce nebezpečnou nákazu. Je určen k okamžitému použití a je vyroben z transparentní folie, tudíž umožnuje monitoring pacienta po dobu jeho izolace.
Využití pro školní zařízení, letiště, urgentní příjem apod.

 • Konstrukční řešení izolátoru 2 900 x 2 400 x 2 250 mm umožnuje  bezproblémovou manipulaci s pacientem v biovaku EBV-30/40
 • Je navržen na principu nafukovací tubusové konstrukce, podtlaku s použitím 2 ks FVJ
 • Izolátor se nafukuje pomocí kompresoru
 • Doba uvedení do provozu cca 3 min
 • Do izolátoru lze umístit nemocniční lůžko a další příslušenství
 • Díky nafukovací konstrukci a jednoduché aktivaci umožňuje vytvoření izolace (karantény) kdykoliv a kdekoliv
 • Povrch nepropouštějící vodu a snadno omyvatelný
 • Rozměrově navržen tak, aby umožnil připojení dekontaminačních sprch
 • Izolátor je dodáván společně s filtroventilačními jednotkami (2ks), filtry (2ks) a kompresorem v transportní tašce


Technické parametry:
Rozměr: 2,5 x 2,5 x 2,22 m (d x š x v)
Složený stav: 0,6 x 0,6 x 0,3 m
Hmotnost: 60 kg

 

Podtlaková izolační komora - Izolátor na tubusové konstrukci EI-10

Mobilní odběrové centrum ES-56-MOC

Odběrové a očkovací centrum slouží k odběru biologického materiálu nebo jako očkovací centrum při epidemii. Centrum bylo navrženo ve spolupráci s terénními pracovníky a otestováno při pandemii COVID-19. Centrum výrazně zlepšuje bezpečnost pacientů i obslužného personálu. Díky prostorovému uspořádání a možnosti vyhřívání zajišťuje personálu příznivé pracovní podmínky i při dlouhých směnách. 
Výhodou je rychlost zprovoznění (nafouknutí v řádě několika minut), snadná dekontaminace prostor, možnost rozčlenění na oddělné sekce. 
Technické parametry
Vnější rozměry stanu: 10,0 x 6,0 x 3,0 m (d x š x v)
Vnitřní rozměry stanu: 10,0 x 5,4 x 2,7 m (d x š x v)
Rozměry složeného stanu: 1,4 x 1,4 x 0,9 m (d x š x v)
Hmotnost: 220 kg
Čas nafouknutí stanu: 4 min
 

Mobilní odběrové centrum ES-56-MOC

Ozvěte se nám

Kontaktní údaje