Hlavní obrázek stránky

"Den otevřených dveří v rámci nemocnic České republiky, Slovenské republiky a urgentní medicíny" 9. 5. 2024

Zveme vás na "Den otevřených dveří v rámci nemocnic České republiky, Slovenské republiky a urgentní medicíny", který se uskuteční dne 9. května 2024 od 10:00 do 15:00 hod. v Akademii EGO Zlín.

Obrázek projektu

Na akci bychom Vás rádi seznámili s novými řešeními v oblasti rychlé izolace pacientů při podezření na nebezpečnou nákazu, představili systémy pro řešení hromadné nákazy osob, možnosti transportu pacientů s velmi nebezpečnou nákazou, možnosti rychlého rozšíření kapacit infekčních oddělení, prevence volně se šířících běžných onemocnění, vytvoření mobilního zdravotního centra a další. V rámci akce pro Vás budou připraveny praktické ukázky použití jednotlivých systémů, otevřená diskuze týkající se Vašich aktuálně řešených problémů z oblasti zabezpečení personálu proti nakažlivým onemocněním a nebude chybět ani občerstvení.

Velmi si vážíme naší mnohaleté spolupráce s českými a slovenskými nemocnicemi a těšíme se na další setkání s Vámi.

REGISTRACE: Prosíme o zaslání přihlášky na akci pomocí přihlašovacího formuláře: PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 9. 5. 2024

„Průmyslový den“ zaměřený na vojenské zdravotnictví pořádaný ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR (Sekce průmyslové spolupráce) 2024

Srdečně vás zveme na druhý ročník „Průmyslového dne pro vojenské zdravotnictví“.
Naším cílem je upevnit propojení mezi potřebami armády České republiky a inovativními řešeními českých firem.
Vaše účast na této události představuje významný krok směrem k posílení našeho národního zdravotnického systému v rámci ozbrojených sil. Vaše projekty a inovace jsou klíčové pro dosažení produktového zajištění v oblasti vojenského zdravotnictví.

Na akci bude v premiéře představena mobilní stanice pro distribuci medicinálních plynů s možností osazení dalších příslušenství - "LAMA - Mobilní JIP sestra"

Obrázek projektu

Termín konání akce: 30. 5. 2024

Místo konání akce: Akademie EGO Zlín, spol. s r.o., K Farmě, 763 14 Štípa, 49°16'01.6"N 17°43'59.4"E

Program:

10:00 - 10:30 hod:  přivítání účastníků ředitelem sekce Vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany plukovníkem Michalem Baranem, asociacemi AVDZP a AOBP, a vedoucími platformy vojenského zdravotnictví za AVDZP

10:30 - 16:00 hod:  návštěva expozic firem, možnost osobních jednání se zástupci AČR

16:00 hod:             ukončení akce

Navržené tematické okruhy ze strany AČR, vojenské zdravotnictví:

 • Transport raněných - odsunové prostředky, nosítka, nosítkové konzole
 • Obalové materiály - osobní lékárničky (INLEK), batohy CLS
 • Novinky v příslušenství přednemocniční péče - hemostatika, obvazy, prostředky pro transfúzi, infúzi, drenáž, ventilaci
 • Možnosti sterilizace v polních podmínkách (jednorázové chirurgické nástroje, lehké přenosné sterilizátory)
 • Obměna kapesních obvazů - možnost výroby v ČR
 • Zdravotnické stany včetně příslušenství (propojovací moduly, klimatizace, závěsné systémy na spotřební materiál)
 • Zdravotnický nábytek (možnost rozložení a složení, mobilita, vhodný povrch k dezinfekci)
 • Mobilní sociální zařízení (na přívěsech)
 • Vhodná úprava pitné vody v polních podmínkách
 • Ochrana proti biologickým a chemickým hrozbám
 • Inhalační anestezie v poli pomocí přídavného zařízení ke standardnímu lůžkovému plicnímu ventilátoru
 • UPS pro zdravotnické prostředí
 • Oblast inovativních technologií - AI (umělá inteligence), zpracování velkých objemů dat, biosenzory, nanotechnologie, 3D tisk biomateriálů a protéz
 • Problematika likvidace infekčního odpadu

Nabídka pro vystavovatele

 • účast na akci firma x max. 3 zástupci
 • stolek pro vystavovatele pro možnost přímého jednání se zástupci MO
 • výstavní prostor pro klíčové produkty
 • možnost zapojení do praktických ukázek (prosíme o maximální využití možnosti praktických ukázek, ideálně i propojených s dalšími firmami. Cílem akce je ukázat naše produkty zajímavě, novým způsobem. Vítáme vaše nápady, vylepšení)
 • prosím nahlásit požadavky. K dispozici je vnitřní výstavní hala i omezené venkovní prostory (část travnatá plocha, část betonová plocha v prostorách průmyslové zóny)
 • příspěvek na raut/přihlášená firma: 2 600 Kč bez DPH + 400 Kč bez DPH za každou doprovodnou osobu

Přihlášky zasílejte přes PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ PRŮMYSLOVÝ DEN 30. 5. 2024

Koordinace akce a přihlašování:

Jana Skřivánková

Tel: + 420 775 163 180, e-mail: projektovymanager@egozlin.cz

Štěpán Vyskočil

Tel: +420 737 461 177, e-mail: vyskocil@egozlin.cz

 

Workshop pro zdravotnické záchranné sbory, Horské služby ČR a Vodní a záchranné služby ČČK

10. října 2023 v prostorách Akademie EGO Zlín

 

Srdečně vás zveme na workshop určený zdravotnickým záchranným sborům, Horským službám ČR a Vodní záchranné službě ČČK, který pořádá firma EGO Zlín ve spolupráci s Platformou výrobců a dodavatelů spotřebního zdravotnického materiálů AVDZP a firmou MEDIROL.  V letošním roce jsme získali nové poznatky z mezinárodní konference Medicína katastrof – MEKA 2023, kde byla mimo jiné probírána témata z oblasti zásahů při velkých přírodních katastrofách, velká pozornost se věnovala také problematice možných rizikových situací souvisejících s probíhající válkou na Ukrajině a dále dlouhodobě sledujeme problematiku zvyšování úrovně ochrany personálu při pandemiích typu COVID-19.  Nachystány budou praktické ukázky, a účastníci si zde budou moci v přátelské a vstřícné atmosféře prakticky ověřit funkčnost jednotlivých produktů a pracovníci konstrukce a technického vývoje vyslechnout připomínky a náměty ze stran účastníků.

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Obrázek projektu

Budou zde předvedeny:

 • Speciální inovované záchranářské ruksaky a tašky pro záchranáře
 • Imobilizační a transportní prostředky pro zraněné
 • Osobní ochranné prostředky
 • Systém a prostředky pro transport a izolaci osob s podezřením na velmi nebezpečnou nákazu
 • Logistické zázemí ve stanech pro řešení mimořádných událostí v polních podmínkách
 • Vybavení shromaždiště zraněných a další
 • Produkty a ukázky firem zapojených v Platformě výrobců a dodavatelů spotřebního a zdravotnického materiálu AVDZP
 • Představení hydraulických a manuálních nosítek pro transport pacientů firmou MEDIROL

Program dne 10. října 2023:

  9:00 – 10:00 hod.             Prezentace účastníků

10:00 – 10:30 hod.             Přivítání účastníků a oficiální zahájení

10:30 – 12:00 hod.             Praktické ukázky

12:00 – 13:00 hod.             Přestávka, občerstvení

13:00 – 14:00 hod.             Pokračování praktických ukázek

14:00 – 15:00 hod.             Společné posezení a diskuze s možností

                                           projednání konkrétních potřeb

15:00 hod.                          Ukončení akce

Prosíme o zaslání online přihlášky nebo potvrzujícího emailu nejpozději do 5. října 2023.

Těšíme se na osobní setkání

Jana Skřivánková

Koordinátor akce, zasílání přihlášek

Tel: + 420 775 163 180

E-mail: projektovymanager@egozlin.cz

www.egozlin.cz

„Průmyslový den“ zaměřený na vojenské zdravotnictví pořádaný ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR (Sekce průmyslové spolupráce)

Cílem akce je nastolit pravidelné setkávání zástupců českých firem se zástupci AČR, zvýšit povědomí o inovacích v českém průmyslu, získávat zpětnou vazbu o potřebách české armády a tím zvyšovat samostatnost a českého státu v oblasti bezpečnosti a vojenského zdravotnictví.

Termín: 15. 6. 2023
Místo: Akademie EGO Zlín, spol. s r.o.
Adresa: K Farmě, 763 14 Štípa, 49°16'01.6"N 17°43'59.4"E

PŘIHLÁŠKOVÝ FORMULÁŘ Průmyslový den 15. 6. 2023

Obrázek projektu

Program:


9:30  - 09:45         Zahájení, přivítání účastníků  -  Ing. Jana Vykoukalová, AVDZP, Ing. Pavel Kostka, EGO Zlín, Ing. Kristýna Helm, Ph.D., AOBP, brigádní generál MUDr. Zoltán Bubeník, MO 

09:45 – 10:50      Vystoupení zástupců AČR a MO ČR vedených brig. generálem MUDr. Zoltánem Bubeníkem k doporučeným oblastem spolupráce s českou průmyslovou sférou

 • sterilizace v polních podmínkách (dodržení sterilizačních standardů vs.mobilita sterilizačního zařízení), vhodné jednorázové nástroje do polníchpodmínek;
 • problematika likvidace infekčního odpadu;
 • inhalační anestezie v poli pomocí přídavného zařízení ke standardnímulůžkovému plicnímu ventilátoru;
 • zdravotnické stany, klimatizace, topení;
 • UPS pro zdravotnické prostředí;
 • problematika úpravy pitné vody v polních podmínkách;
 • sociální zařízení na přívěsech;
 • zdravotnické odsunové prostředky;
 • zdravotnická nosítka;
 • problematika přednemocniční péče: příslušenství batohů CLS, osobníchlékárniček (taktická škrtidla, hemostatika, záchranářské obvazy,dekompresní jehly, vzduchovody, dlahy, záchranářská fólie);
 • oblast inovativních technologií – AI (umělá inteligence), zpracování velkýchobjemů dat, biosenzory, nanotechnologie.

10:50 – 11:10         Představení AVDZP, představení platforem Vojenského zdravotnictví a Zdravotnického materiálu

11:10 – 11:30         Představení AOBP

11:30 – 12:00        Občerstvení

12:00 – 13:00        B2B jednání, individuální prezentace firem na stáncích

13:00 – 13:45        Praktické ukázky

13:45 - 14:30         Pokračování B2B jednání

14:30                      Společenský raut

16: 00                     Ukončení akce

 

Nabídka pro vystavovatele

 • účast na akci
 • stolek pro vystavovatele pro možnost přímého jednání se zástupci MO
 • výstavní prostor pro klíčové produkty
 • možnost zapojení do praktických ukázek

K dispozici je vnitřní výstavní hala i omezené venkovní prostory (část travnatá plocha, část betonová plocha v prostorách průmyslové zóny)

Příspěvek na raut/přihlášená firma: 2 000 Kč bez DPH.

 

KONTAKT

Jana Skřivánková

Tel: + 420 775 163 180

E-mail: projektovymanager@egozlin.cz

Medicína katastrof - MEKA 2023

srdečně vás zveme na 24. ročník mezinárodní konference Medicína katastrof - MEKA 2023, který se koná ve Zlíně v prostorách Univerzity Tomáše Bati, Fakulty managementu
a ekonomiky. Organizátory akce jsou Univerzita Tomáše Bati, Fakulta logistiky a krizového řízení a EGO Zlín.

Místo konání: Fakulta managementu a ekonomiky, Mostní 5139, 760 01 Zlín

Přihlášky prosím realizujte přes online přihlašovací formulář:

Hlavní tematické okruhy konference:

 •     Řešení nových výzev v oblasti ochrany obyvatelstva.
 •     CBRN ochrana obyvatel.
 •     Řešení mimořádných událostí přírodního nebo průmyslového charakteru.
 •     Třetí rok s Covidem. Poučili jsme se?
 •     Rizika vyplývající z konfliktu na Ukrajině.
 •     Kde se skrývají další potenciální hrozby současnosti.

Odborný program konference

Konference je určena složkám IZS, pracovníkům oddělení krizových útvarů měst a obcí, nemocnicím ČR a SR, zástupcům univerzit, hygienických stanic, armádním složkám, humanitárním organizacím, pracovníkům v oblasti sociální práce a všem, kteří v rámci své profese přicházejí do styku s krizovým řízením a dotýká se jich téma bezpečnosti obyvatel.
Konference má tradičně velmi kvalitní odbornou úroveň a vysokou návštěvnost.

Obrázek projektu

Záštitu nad konferencí převzali:

 •     Ministerstvo zdravotnictví SR
 •     Ministerstvo obrany ČR
 •     Hejtman Zlínského kraje
 •     Primátor města Zlína
 •     Společnost pro radiobiologii a krizové plánování

Úvodní slovo za SRKP ČLS JEP

Hlavním cílem konference je uskutečnit mezioborové setkání, které umožní účastníkům rozšířit přehled o spolupráci při řešení událostí souvisejících s bezpečností obyvatelstva, mimořádných událostech a tím přispěje ke zvýšení kvalifikace v profesní činnosti.
Předpokládaná účast je 160 - 200 účastníků, včetně zahraniční účasti.

 

Vědecká rada konference:

Předseda výboru: doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.

Členové:    prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.

                     doc. Ing. Pavel Valášek, CSc. LL.M.

                     Ing. Jan Strohmandl, Ph.D.

                     Mgr. Ing. Eleonóra Benčíková, Ph.D., MPH., MHA

  Časový harmonogram konference:        

Středa 17. května 2023

10:00  - 11:00         Pro zájemce bude před zahájením konference zajištěna prohlídka 21. budovy - Baťův mrakodrap. Jedná se o jedinečnou historickou budovu, která sloužila jako administrativní centrum firmy Baťa s jedinečným výhledem na Zlín. Sraz pro zájemce je v suteréná konferenčních prostor fakulty FAME na adrese konání konference v 10:00 hod. Budova je vzdálena cca. 500 m od místa konání.

11:00 – 12:00          Registrace účastníků konference
12:00 – 12:50         Oběd
12:50 – 15:00         Tematický blok
15:00 – 15:30         Coffe break
15:30 – 17:00         Tematický blok - pokračování

17:00 - 18:00          Praktické ukázky
20:00                       Společenský večer, raut

Čtvrtek 18. května 2023

08:50 – 10:45       Tematický blok
10:45 – 11:30        Coffe break
11:30 – 13:00        Tematický blok

Všeobecné pokyny pro účastníky konference

Registrace
Registrace na konferenci se vykonává prostřednictvím  online registračního formuláře. Po vyplnění a odeslání formuláře je přihláška považována za závaznou. Registrace bude ukončena 30. 4. 2023.

Registrační poplatky
Cena registračního poplatku je 2590 Kč s DPH (110 EUR). V poplatku je zahrnut vstup na konferenci, oběd, občerstvení během celé konference, účast na společenském večeru a konferenční materiály. Úhrada registračního poplatku bude uskutečněna bankovním převodem. Platební údaje Vám budou zaslány po odeslání přihlášky.

Akreditace
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Doprovodná výstava firem
Doprovodná výstava firem bude probíhat v prostorách Fakulty managementu a ekonomiky hned vedle přednáškového sálu. Zde bude také umístěno občerestvení pro účastníky akce. Zájemci o účast ve vystavovatelské sekci prosím kontaktujte: Jana Skřivánková, projektovymanager@egozlin.cz.

Ubytování
Pro účastníky konference nabídl doporučujeme Interhotel Zlín (www.interhotel.cz), který se nachází cca. 300 m od konání konference.
Rezervaci si prosím zajistěte včas přes kontaktní osobu:
Michaela Malinková
E-mail: recepce@interhotelzlin.cz
Tel: +420 734 200 126.
Bližší informace o ubytování vám zašleme po vyplnění registračního formuláře.

ORGANIZACE KONFERENCE

Jana Skřivánková

E-mail: projektovymanager@egozlin.cz

Mob: + 420 775 163 180

Sborník abstraktů MEKA 2023

Katalog firem MEKA 2023 - doprovodná výstava

PREZENTACE

COVID a krize na UKR - dvě témata s jedním řešením

COVID-19 ve Zlínském kraji

Detekce patogenních mikroorganismů v terénních podmínkách včera, dnes a zítra

Klienti domova pro seniory v období nouzového stavu

Koncept cezhraničnej spolupráce a komunikácie v připravenosti na hrozby podla požiadaviek Medzinárodných Zdravotných Predpisov (2005)

Nositelné systémy pro měření biomedicínských dat a jejich využití v konkrétních aplikacích

Pandémia ochorenia COVID-19 a systém verejného zdravotníctva SR

Pusťme světlo do temnoty

Výzvy krízového riadenia zdravotníctva pre zdravotnícke právo

Nasazení sil a prostředků ZZS při mezikrajské spolupráci IZS

 

PARTNEŘI AKCE

 

Další doporučené akce:

 

Přihlašovací formulář

Kontaktní údaje

Velikost souboru je příliš velká. Maximální velikost je 4MB.