Hlavní obrázek stránky

Medicína katastrof - MEKA 2023

srdečně vás zveme na 24. ročník mezinárodní konference Medicína katastrof - MEKA 2023, který se koná ve Zlíně v prostorách Univerzity Tomáše Bati, Fakulty managementu
a ekonomiky. Organizátory akce jsou Univerzita Tomáše Bati, Fakulta logistiky a krizového řízení a EGO Zlín.

Místo konání: Fakulta managementu a ekonomiky, Mostní 5139, 760 01 Zlín

Přihlášky prosím realizujte přes online přihlašovací formulář:

FORMULÁŘ PRO REGISTRACI NA KONFERENCI

FORMULÁŘ PRO REGISTRACI NA KONFERENCI PRO DOPROVODNOU VÝSTAVU FIREM

Hlavní tematické okruhy konference:

 •     Řešení nových výzev v oblasti ochrany obyvatelstva.
 •     CBRN ochrana obyvatel.
 •     Řešení mimořádných událostí přírodního nebo průmyslového charakteru.
 •     Třetí rok s Covidem. Poučili jsme se?
 •     Rizika vyplývající z konfliktu na Ukrajině.
 •     Kde se skrývají další potenciální hrozby současnosti.

Konference je určena složkám IZS, pracovníkům oddělení krizových útvarů měst a obcí, nemocnicím ČR a SR, zástupcům univerzit, hygienických stanic, armádním složkám, humanitárním organizacím, pracovníkům v oblasti sociální práce a všem, kteří v rámci své profese přicházejí do styku s krizovým řízením a dotýká se jich téma bezpečnosti obyvatel.
Konference má tradičně velmi kvalitní odbornou úroveň a vysokou návštěvnost.

Obrázek projektu

Záštitu nad konferencí převzali:

 •     Ministerstvo zdravotnictví SR, MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH
 •     Ministerstvo obrany ČR, Mgr. Jana Černochová
 •     Hejtman Zlínského kraje
 •     Primátor města Zlína
 •     Společnost pro radiobiologii a krizové plánování

Úvodní slovo za SRKP ČLS JEP

Hlavním cílem konference je uskutečnit mezioborové setkání, které umožní účastníkům rozšířit přehled při meziobotové spolupráci při řešení událostí souvisejících s bezpečností obyvatelstva, mimořádných událostech a tím přispěje ke zvýšení kvalifikace v profesní činnosti.
Předpokládaná účast je 160 - 200 účastníků, včetně zahraniční účasti.

 

Vědecká rada konference:

Předseda výboru: doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.

Členové: prof.Ing.Dušan Vičar, CSc.

                   doc. Ing. Pavel valášek, CSc. LL.M.

                    Ing. jan Strohmandl, Ph.D.

                   Mgr. Eleonóra Benčíková, Ph.D., MPH, MHA

  Časový harmonogram konference:        

Středa 17. května 2023

10:00  - 11:00         Pro zájemce bude před zahájením konference zajištěna prohlídka 21. budovy - Baťův mrakodrap. Jedná se o jedinečnou historickou budovu, která sloužila jako administrativní centrum firmy Baťa s jedinečným výhledem na Zlín. Sraz pro zájemce je v suteréná konferenčních prostor fakulty FAME na adrese konání konference v 10:00 hod. Budova je vzdálena cca. 500 m od místa konání.

11:00 – 12:00          Registrace účastníků konference
12:00 – 13:00         Oběd
13:00 – 15:30         Tematický blok
15:30 – 16:00         Coffe break
16:00 – 18:00         Tematický blok - pokračování
20:00                     Společenský večer, raut

Čtvrtek 18. května 2023

09:00 – 11:00        Tematický blok
11:00 – 11:30         Coffe break
11:30 – 13:00         Tematický blok

 

Všeobecné pokyny pro účastníky konference

Registrace
Registrace na konferenci se vykonává prostřednictvím  online registračního formuláře: FORMULÁŘ PRO REGISTRACI NA KONFERENCI. Po vyplnění a odeslání formuláře je přihláška považována za závaznou. Registrace bude ukončena 20. 4. 2023.

Registrační poplatky
Cena registračního poplatku je 2590 Kč s DPH (110 EUR). V poplatku je zahrnut vstup na konferenci, oběd, občerstvení během celé konference, účast na společenském večeru a konferenční materiály. Úhrada registračního poplatku bude uskutečněna bankovním převodem. Platební údaje Vám budou zaslány po odeslání přihlášky.

Akreditace
Konference bude hodnocena kredity České lékařské komory dle platných předpisů. Certifikáty se budou vydávat po ukončení programu.

Doprovodná výstava firem
Doprovodná výstava firem bude probíhat v prostorách Fakulty managementu a ekonomiky hned vedle přednáškového sálu. Zde bude také umístěno občerestvení pro účastníky akce. Zájemci o účast ve vystavovatelské sekci prosím kontaktujte: Jana Skřivánková, projektovymanager@egozlin.cz.

Ubytování
Pro účastníky konference nabídl doporučujeme Interhotel Zlín (www.interhotel.cz), který se nachází cca. 300 m od konání konference.
Rezervaci si prosím zajistěte včas přes kontaktní osobu:
Michaela Malíková
E-mail: recepce@interhotelzlin.cz
Tel: +420 734 200 126.
Bližší informace o ubytování vám zašleme po vyplnění registračního formuláře.

Informace pro přednášející
Zájemci o aktivní vystoupení (přednášku) se registrují stejným formulářem, jako ostatní účastíci. Prosím ve formuláři o doplnění názvu přednášky. Registrace přednášek bude ukončena 31. 3. 2023.
Přednášky na konferenci budou prezentovány ve formátu MS Office Power Point. Aktivní účastníci konference neplatí účastnický poplatek.
Pořadatel konference si vyhrazuje právo zařadit/nezařadit přednášky/příspěvky do odborného programu. Každý přednášející zařazený do programu konference před začátkem Tematického bloku předá obsluze audiovizuální techniky prezentaci na přenosném nosiči (USB).

ORGANIZACE KONFERENCE

Jana Skřivánková

E-mail: projektovymanager@egozlin.cz

Mob: + 420 775 163 180

Přihlašovací formulář

Kontaktní údaje

Velikost souboru je příliš velká. Maximální velikost je 4MB.