Hlavní obrázek stránky

AKADEMIE

Medicína katastrof je prestižní mezinárodní konference, která se pravidelně koná pod záštitou ministerstva zdravotnictví ČR a SR. Cílem této konference je vytvořit prostor pro vzájemnou výměnu nejnovějších teoretických i praktických poznatků a zkušeností v aktuální oblasti medicíny katastrof. Konference umožňuje širokou diskusi a výměnu zkušeností vědecko-pedagogických pracovníků a odborníků z praxe.

TERMÍN KONÁNÍ AKCE                                       MÍSTO KONÁNÍ AKCE

14. - 16. 9. 2021                                                  Hotel Harmonie I, Jurkovičova alej 857, 763 26 Luhačovice           

TERMÍN ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠEK                TERMÍN ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ 

30. 7. 2021                                                           10. 8. 2021                                           

KONTAKTY

Event manager: Jana Skřivánková, +420 775 763 180, projektovymanager@egozlin.cz
Rezervace ubytování, příjem přihlášek: Anita Zaoralová, + 420 577 100 033, uctarna@egozlin.cz

PODROBNÉ INFORMACE O ORGANIZACI AKCE

Podrobné informace o konání akce  ke stažení.

Obrázek projektu

HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE

 • Zkušenosti orgánů ochrany veřejného zdraví z realizace opatření na eliminaci dopadů pandemie.
 • Činnost nemocnic a záchranné zdravotní služby v čase pandemie.
 • Opatření a úkoly realizované v čase pandemie v zařízeních sociálních služeb a školství.
 • Činnost krizového managementu státu a zdravotnictví v čase pandemie.
 • Praktické ukázky - ochranné prostředky a zařízení využitelné v čase pandemie.
 • Strategie očkování a dosažené výsledky v imunizaci obyvatelstva státu.
 • Aktuální úlohy v přípravě na možné další vlny pandemie.

Konference se zúčastní slovenská partnerská strana a řada zahraničních delegací, které vystoupí v rámci odborného programu se svými zkušenostmi. Na konferenci jsou pozváni také čestní hosté z řad ministerstev ČR a SR.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK
Poplatek za účast na konferenci                       2900 Kč (116 EUR)
Poplatek za aktivní účast na konferenci          1200 Kč (48 EUR)

V případě neúčasti se vložné nevrací, lze vyslat náhradníka.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

 • doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.
 • Ing. Anton Tencer
 • Ing. Pavel Kostka
 • Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D.
 • Mgr. Vlasta Buková
 • Ing. Václav Fišer
 • Ing. Karel Kouba
 • Mgr. Kristýna Dudková
 • Bc. Jana Skřivánková, DiS
 • Anita Zaoralová

 

Mediální partner akce:

 

VĚDECKÝ VÝBOR 2021

Předseda výboru

FLKŘ UH                  doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.

Členové

FLKŘ UH                  prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.   
FLKŘ UH                  Ing. Jan Strohmandl, Ph.D.  
FLKŘ UH                  Mgr. Ing. Eleonóra Benčíková, PhD., MPH, MHA
FLKŘ UH                  doc. Ing. Pavel Valášek, CSc. LL.M.

 

PROGRAM

Odborný program konference ke stažení

Přednášky konference ke stažení

Závěry a doporučení MEKA 2021 ke stažení

 

XXIII. ročník mezinárodní konference "MEDICÍNA KATASTROF" je spolufinancován Zlínským krajem. 

 

 

 

Přihlašovací formulář

Kontaktní údaje

Velikost souboru je příliš velká. Maximální velikost je 4MB.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním.

Další informace