Hlavní obrázek stránky

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO ZZS 6. 10. 2022

Firma EGO Zlín v letošním roce slaví třicáté výročí od svého založení. Po dobu 30 ti let dodává své výrobky a systémy do složek integrovaného záchranného systému a vyváží více než 90 % své produkce do zahraničí. V rámci našich aktivit navazujeme po dvouleté pauze z důvodu situace okolo COVID-19 na dlouholetou historii pořádání školicích a předváděcích akci pro členy složek záchranného systému. Rádi bychom vás tak pozvali na Den otevřených dveří pro ZZS, na kterém předvedeme své nejnovější výrobky a systémy formou ukázek funkční činnosti. Zde si budou moci účastníci dne otevřených dveří v přátelské a vstřícné atmosféře prakticky ověřit funkčnost jednotlivých produktů a pracovníci konstrukce a technického vývoje vyslechnout připomínky a náměty ze stran účastníků.

Obrázek projektu

Na akci budou předvedeny:


•    Speciální inovované záchranářské ruksaky a tašky pro záchranáře
•    Imobilizační a transportní prostředky pro zraněné
•    Osobní ochranné prostředky
•    Systém a prostředky pro transport a izolaci osob s podezřením na velmi nebezpečnou nákazu
•    Systém a prostředky pro dekontaminaci zasahujících osob
•    Logistické zázemí ve stanech pro řešení mimořádných událostí v polních podmínkách
•    Vybavení shromaždiště zraněných a další
Den otevřených dveří pro zdravotnické záchranné sbory se uskuteční v prostorách akademie EGO Zlín dne 6. října 2022 od 9 hodin a praktické ukázky budou zahájeny v 10 hodin.


Program dne otevřených dveří pro ZZS


  8:30 –   9:30 hod.                          prezentace účastníků
  9:30 – 10:00 hod.                          přivítání účastníků a oficiální zahájení
10:00 – 12:00 hod.                          zahájení praktických ukázek
12:00 – 12:30 hod.                          přestávka, občerstvení
12:30 – 14:00 hod.                          pokračování praktických ukázek
14:00 – 16:00 hod.                          společné posezení a diskuze s možností projednání konkrétních potřeb
      16:00 hod.                                   ukončení dne otevřených dveří

V případě zájmu prosíme o vyplnění přihláškového online formuláře: Den otevřených dveří ZZS - přihláškový formulář

 

Přihlašovací formulář

Kontaktní údaje

Velikost souboru je příliš velká. Maximální velikost je 4MB.