Hlavní obrázek stránky

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE FIRMĚ EGO ZLÍN PRO PODNIKOVÉ HASIČSKÉ ZÁCHRANNÉ SBORY 22. 9. 2022

Firma EGO Zlín v letošním roce slaví třicáté výročí od svého založení. Po dobu 30 ti let dodává své výrobky a systémy do složek integrovaného záchranného systému a vyváží více než 90 % své produkce do zahraničí. V letošním roce se prezentovala na mezinárodním veletrhu INTERSCHUTZ v Hannoveru a její expozici navštívilo hodně hasičů různých odborností a specializací z celého světa. Ne však všichni mají možnost s ohledem na vzdálenost a pracovní vytížení se takového veletrhu zúčastnit, a proto se EGO Zlín rozhodlo uspořádat „Den otevřených dveří“ pro podnikové hasiče z České republiky, na kterém předvede své nejnovější výrobky a systémy formou ukázek funkční činnosti. Zde si budou moci účastníci dne otevřených dveří v přátelské a vstřícné atmosféře prakticky ověřit funkčnost jednotlivých produktů a pracovníci konstrukce a technického vývoje vyslechnout připomínky a náměty ze stran účastníků.

Obrázek projektu

Na akci budou předvedeny:

 

• Speciální záchranářské ruksaky a tašky pro hasiče

• Imobilizační a transportní prostředky pro zraněné

• Osobní ochranné prostředky

• Systém a prostředky pro dekontaminaci zasažených osob

• Systém a prostředky pro dekontaminaci zasahujících osob

• Logistické zázemí ve stanech pro řešení mimořádných událostí v polních podmínkách

• Vybavení shromaždiště zraněných a další

Den otevřených dveří pro hasičské záchranné sbory se uskuteční v prostorách akademie EGO Zlín dne 22. září 2022 od 9 hodin a praktické ukázky budou zahájeny v 10 hodin.

 

 

Program dne otevřených dveří dne 22. září 2022:

8:30 – 9:30 hod. prezentace účastníků

9:30 – 10:00 hod. přivítání účastníků a oficiální zahájení

10:00 – 12:00 hod. zahájení praktických ukázek

12:00 – 12:30 hod. přestávka, občerstvení

12:30 – 14:00 hod. pokračování praktických ukázek

14:00 – 16:00 hod. společné posezení a diskuze s možností projednání konkrétních potřeb

16:00 hod. ukončení dne otevřených dveří

Pracovníci EGO Zlín se těší na vaši účast a zdvořile žádají o zaslání přihlášek v co nejbližším termínu formou přiložené přihlášky, a to nejpozději do 30. srpna 2022.

Pro přihlášení prosím o vyplnění přihláškového formuláře:

PŘIHLÁŠKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO PODNIKOVÉ HASIČSKÉ ZÁCHRANNÉ SBORY 22. 9. 2022

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ EGO ZLÍN PRO HASIČSKÉ ZÁCHRANNÉ SBORY SPRÁVY ŽELEZNIC 20. 9. 2022

Firma EGO Zlín v letošním roce slaví třicáté výročí od svého založení. Po dobu 30 ti let dodává své výrobky a systémy do složek integrovaného záchranného systému a vyváží více než 90 % své produkce do zahraničí. V letošním roce se prezentovala na mezinárodním veletrhu INTERSCHUTZ v Hannoveru a její expozici navštívilo hodně hasičů různých odborností a specializací z celého světa. Ne však všichni mají možnost s ohledem na vzdálenost a pracovní vytížení se takového veletrhu zúčastnit, a proto se EGO Zlín rozhodlo uspořádat „Den otevřených dveří“ pro hasiče správy želenic z České republiky, na kterém předvede své nejnovější výrobky a systémy formou ukázek funkční činnosti. Zde si budou moci účastníci dne otevřených dveří v přátelské a vstřícné atmosféře prakticky ověřit funkčnost jednotlivých produktů a pracovníci konstrukce a technického vývoje vyslechnout připomínky a náměty ze stran účastníků.

Obrázek projektu

Na akci budou předvedeny:

 

• Speciální záchranářské ruksaky a tašky pro hasiče

• Imobilizační a transportní prostředky pro zraněné

• Osobní ochranné prostředky

• Systém a prostředky pro dekontaminaci zasažených osob

• Systém a prostředky pro dekontaminaci zasahujících osob

• Logistické zázemí ve stanech pro řešení mimořádných událostí v polních podmínkách

• Vybavení shromaždiště zraněných a další

Den otevřených dveří pro hasičské záchranné sbory se uskuteční v prostorách akademie EGO Zlín dne 20. září 2022 od 9 hodin a praktické ukázky budou zahájeny v 10 hodin.

 

 

Program dne otevřených dveří dne 20. září 2022:

8:30 – 9:30 hod. prezentace účastníků

9:30 – 10:00 hod. přivítání účastníků a oficiální zahájení

10:00 – 12:00 hod. zahájení praktických ukázek

12:00 – 12:30 hod. přestávka, občerstvení

12:30 – 14:00 hod. pokračování praktických ukázek

14:00 – 16:00 hod. společné posezení a diskuze s možností projednání konkrétních potřeb

16:00 hod. ukončení dne otevřených dveří

Pracovníci EGO Zlín se těší na vaši účast a zdvořile žádají o zaslání přihlášek v co nejbližším termínu formou přiložené přihlášky, a to nejpozději do 30. srpna 2022.

Pro přihlášení prosím o vyplnění přihláškového formuláře:

PŘIHLÁŠKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO HASIČSKÉ ZÁCHRANNÉ SBORY SPRÁVY ŽELEZNIC 20. 9. 2022

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ EGO ZLÍN PRO HASIČSKÉ ZÁCHRANNÉ SBORY 6. 9. 2022

Firma EGO Zlín v letošním roce slaví třicáté výročí od svého založení. Po dobu 30 ti let dodává své výrobky a systémy do složek integrovaného záchranného systému a vyváží více než 90 % své produkce do zahraničí. V letošním roce se prezentovala na mezinárodním veletrhu INTERSCHUTZ v Hannoveru a její expozici navštívilo hodně hasičů různých odborností a specializací z celého světa. Ne však všichni mají možnost s ohledem na vzdálenost a pracovní vytížení se takového veletrhu zúčastnit, a proto se EGO Zlín rozhodlo uspořádat „Den otevřených dveří“ pro hasiče z České republiky, na kterém předvede své nejnovější výrobky a systémy formou ukázek funkční činnosti. Zde si budou moci účastníci dne otevřených dveří v přátelské a vstřícné atmosféře prakticky ověřit funkčnost jednotlivých produktů a pracovníci konstrukce a technického vývoje vyslechnout připomínky a náměty ze stran účastníků.

 

Obrázek projektu

Na akci budou předvedeny:

 

• Speciální záchranářské ruksaky a tašky pro hasiče

• Imobilizační a transportní prostředky pro zraněné

• Osobní ochranné prostředky

• Systém a prostředky pro dekontaminaci zasažených osob

• Systém a prostředky pro dekontaminaci zasahujících osob

• Logistické zázemí ve stanech pro řešení mimořádných událostí v polních podmínkách

• Vybavení shromaždiště zraněných a další

Den otevřených dveří pro hasičské záchranné sbory se uskuteční v prostorách akademie EGO Zlín dne 6. září 2022 od 9 hodin a praktické ukázky budou zahájeny v 10 hodin.

 

 

Program dne otevřených dveří dne 6. září 2022:

8:30 – 9:30 hod. prezentace účastníků

9:30 – 10:00 hod. přivítání účastníků a oficiální zahájení

10:00 – 12:00 hod. zahájení praktických ukázek

12:00 – 12:30 hod. přestávka, občerstvení

12:30 – 14:00 hod. pokračování praktických ukázek

14:00 – 16:00 hod. společné posezení a diskuze s možností projednání konkrétních potřeb

16:00 hod. ukončení dne otevřených dveří

Pracovníci EGO Zlín se těší na vaši účast a zdvořile žádají o zaslání přihlášek v co nejbližším termínu formou přiložené přihlášky, a to nejpozději do 15. srpna 2022.

Pro přihlášení prosím o vyplnění přihláškového formuláře:

PŘIHLÁŠKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 6. 9. 2022

Přihlašovací formulář

Kontaktní údaje

Velikost souboru je příliš velká. Maximální velikost je 4MB.