Hlavní obrázek stránky

O nás

Česká firma EGO Zlín, spol. s r.o. byla založena v roce 1992 majitelem Ing. Pavlem Kostkou, kterému se ve velké míře podařilo zužitkovat své dlouholeté zkušenosti z oblasti výzkumu a vývoje průmyslových plošných materiálů. Firma se ve velmi krátké době stala prvním výrobcem vakuových imobilizačních prostředků ve Střední Evropě a výrobky díky své vysoké kvalitě našly uplatnění i ve velmi náročných podmínkách. Portfolio produktů se od založení společnosti rozšířilo díky vnímání zpětné vazby od konečných uživatelů a jejich potřeb. V nynější době firemní nabídka zahrnuje komplexní systémy biologické ochrany, logistické a dekontaminační systémy, prostředky pro urgentní medicínu a dlouhodobou péči o pacienty.

V rámci oblasti medicíny katastrof se EGO Zlín zabývá výzkumem, vývojem a realizací specifických projektů, které odráží aktuální potřeby cílových skupin uživatelů. Na tuto problematiku firma vynakládá nemalé vlastní finanční prostředky. Za účelem získání maxima podnětných připomínek pro co nejefektivnější zacílení svého výzkumu pořádá nebo spolupořádá odborná mezinárodní sympozia, konference, semináře a součinnostní cvičení nejen v České republice, ale také v zahraničí.

Poslání

Posláním firmy je podílet se na neustálém zvyšování bezpečnosti obyvatelstva a úrovni jejich ochrany. Dnešní hektická a neutěšená doba skýtá mnoho podob krizových situací, které mohou zásadně a závažně ohrozit lidské životy. Rovněž nezvládnutí krizových situací může mít za následek nezanedbatelné ekonomické a sociální dopady.

Jsme odborníci s mnohaletými zkušenostmi, které využíváme při řešení problémů našich zákazníků. Díky našim odborným znalostem a schopnostem poskytujeme spolehlivé služby a profesionální přistup. Přidanou hodnotou pro naše klienty je poskytování námi vyvinutých produktů s českým know-how ve špičkové kvalitě, poradenství a komplexní návrhy řešení na míru specifickým potřebám.

Jsme stabilní firma s dlouholetou historií. Máme vybudovány nadstandardní vztahy s obchodními partnery i konečnými uživateli po celém světě.

Nabízíme složité a komplexní produkty z pohledu specifik využitelnosti, nicméně jejich použití je intuitivní a velmi jednoduché. Vývoj našich výrobků probíhá v terénu přímo s odborníky a je zacílen na jejich praktickou využitelnost v reálných podmínkách. Nezbytností je naše vývojová základna s vlastními testovacími zařízeními.

O nás 1
O nás 2

Ozvěte se nám

Kontaktní údaje

Kam dodáváme

Export činí až 97 % ročního obratu. Dodáváme do více než 50 zemí světa napříč všemi kontinenty, mezi něž například patří Ázerbájdžán, Bělorusko, Brazílie, Čína, Egypt, Francie, Chorvatsko, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Kazachstán, Německo, Litva, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Ukrajina, Uzbekistán a další.

Mapa kam dodáváme

Členství

EGO Zlín je členem Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků a Asociace bezpečnostního a obranného průmyslu AOBP. Velmi důležité je pro firmu i členství v nezávislé alianci Czech NBC Team sdružující české výrobní firmy se zaměřením na problematiku CBRN.

aobp
avdzp
nbc

Vývoj nové generace infekční izolační komory úrovně biologické ochrany BSL-4

Společnost EGO Zlín, spol. s r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019234 „Vývoj nové generace infekční izolační komory úrovně biologické ochrany BSL-4“.

Předmětem projektu je vývoj nové generace infekční izolační komory pro izolaci a léčbu pacientů s VNN na úrovni biologické ochrany BSL-4.

Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

Medicína katastrof - MEKA

Firma EGO Zlín je spolupořadatelem tradiční mezinárodní odborné zdravotnické konference Medicína katastrof, která se věnuje problematice bezpečnostních hrozeb a rizik současného globálního světa. Konference si klade za cíl prohlubovat poznatky z medicínských a organizačních přístupů v oblasti zajišťování připravenosti zdravotnictví zvládat důsledky mimořádných a krizových událostí a akceleruje požadavky na hlubší zapojení akademické obce a mezinárodní spolupráci.

meka