Hlavní obrázek stránky

Ochrana CBRN

Ochranná kukla EOK-10

Přetlaková ochranná kukla s přívodem filtrovaného vzduchu chrání hlavu uživatele při vstupu do prostředí s biologickými nebo chemickými činiteli. Nedílnou součástí kukly je filtro-ventilační jednotka, jejiž činností je uvnitř kukly vytvářen režim přetlaku. Díky tomu je zajištěn vysoký stupeň ochrany a komfortu pro uživatele. Filtro-ventilační jednotka je  umístěna na opasku uživatele.

Vlastnosti:

 • ochranu uživateli zabezpečuje vnitřní přetlak
 • filtračně-ventilační jednotka dodává dostatečné množství filtrovaného  vzduchu (120 dm3/min)
 • akumulátor zaručuje min. provozní dobu 4 hodiny
 • kvalita filtrovaného vzduchu je zabezpečena filtry třídy P3
 • nosnou míru vnitřního přetlaku zabezpečuje jednocestný přetlakový ventil
 • velkoplošný zorník
 • hlavový kříž poskytuje vysoký stupeň pohodlí
 • těsnost výrobku je zabezpečena přelepenými švy
 • progresivní design
 • materiál: butylkaučuk

 

Ochranná kukla EOK-10

Plynotěsný ochranný oblek zelený/červený EBO-10, kategorie III, typ B

Jednodílný plynotěsný ochranný oblek EBO-10 s přívodem filtrovaného vzduchu umožňuje uživateli vstoupit do prostředí, v němž je riziko výskytu vysoce nebezpečných látek biologického nebo chemického původu. Součástí obleku je filtro-ventilační jednotka, která aktivně přivádí čerstvý filtrovaný vzduch do interiéru obleku - režim přetlaku. Tělo filtro-ventilační jednotky je uloženo v interiéru, ve styku s vnějším prostředím jsou pouze našroubované filtry.
Souprava obsahuje:

 • Protichemický a biologický přetlakový oblek
 • FVU CleanAir Chemical 2F Plus
 • Protichemické rukavice, 1 pár
 • Holínky, 1 pár

Vlastnosti:

 • ochrana uživatele je zabezpečena vnitřním přetlakem
 • filtračně-ventilační jednotka je vybavena čtyřmi stupni regulace objemového průtoku vzduchu – 160, 185, 210, 235 dm3/min.
 • akumulátor zaručuje provozní dobu až 6 hodin
 • kvalita filtrovaného vzduchu je zabezpečena příslušnými filtry umístěnými  vně obleku
 • optimální hodnota vnitřního přetlaku je zabezpečena jednocestnými přetlakovými ventily
 • velkoplošný zorník
 • speciální hermetické zdrhovadlo
 • veškeré švy jsou přetěsněny elastomerní směsí
 • materiál: butylkaučuk

Produkt má certifikát EU č. 22 0512 T/NB

ČSN EN ISO 13688:2014/A12022 (EN ISO 13688:2013/A1:2021)

ČSN EN 14126:2004 (EN 14126:2003/AC:2004) /Typ B/

ČSN EN 14605+A1:2009 (EN 14605:2005+A1:2009) /Typ 3 a Typ 4/

ČSN EN ISO 13982-1:2005+A1:2011 (EN ISO 13982-1:2004+A1:2010) /Typ 5/

ČSN EN 13034+A1:2009 (EN 13034:2005+A1:2009) /Typ 6/

 

Prohlášení o shodě

Certifikát

Plynotěsný ochranný oblek zelený/červený EBO-10, kategorie III, typ B

Souprava ochranného oděvu EOBO 20 (kategorie III)

Nabízené komplexní soupravy ochranných oděvů nabízí tři stupně osobní ochrany před nebezpečnými látkami chemického a biologického původu, přičemž je použití vždy limitováno úrovní chemické toxicity a podmínek expozice. Základní komponentou všech souprav je ochranný oděv, který je klasifikován do kategorie III (odolnost proti kapalinám pod tlakem a ochrana proti biologickým agens). Soupravy dále obsahují komponenty nezbytné pro ochranu všech částí těla, komponenty usnadňující oblékání a vysvlékání a pytle pro uložení kontaminovaných částí oděvů. Soupravy jsou rozděleny podle způsobu ochrany respiračního ústrojí.

 

Souprava ochranného oděvu EOBO 20 (kategorie III)

Ozvěte se nám

Kontaktní údaje