Hlavní obrázek stránky

Medicína katastrof - MEKA 2023

Ve dnech 17. - 18. 5. 2023 proběhl XXIV. ročník mezinárodní konference Medicína katastrof, letos poprvé v prostorách Fakulty managementu a ekonomiky ve Zlíně. Akce se již tradičně uspořádala ve spolupráci Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a firmy EGO Zlín, spol. s r.o. MEKA 2023 byla spolufinancována Zlínským krajem.

Konference se zúčastnilo na 160 účastníků z 8 zemí světa. Konference byla rozdělena do tří obsahových bloků, které pokrývaly témata řešení výzev v oblasti ochrany obyvatelstva, zkušenosti vyplývající z "post-covid" období, rizika související s konfliktem na Ukrajině a posouzení dalších potenciálních hrozeb současnosti.

Prezentací se ujali zkušení odborníci s mnohaletou praxí, jednotlivá témata tak byla zpracována na velmi vysoké odborné úrovni a pozitivním trendem bylo zaměření na praxi a přenos poznatků z terénu. Věříme, že díky této formě zpracování došlo k obohacení všech zúčastněných složek, které zahrnovaly pracovníky z oblasti krizového managementu, nemocnic, hygienických stanic, armádních složek, složek IZS, humanitárních organizací, pracovníky v oblasti sociální práce, zástupce krajů a obcí a mnohých dalších.

Díky novým prostorám bylo možné konferenci doplnit o doprovodnou výstavu firem. Díky úzké spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje (v zastoupení Mgr. Karlem Koubou, Dis., Mgr. Vladmírem Zdražilem, Bc. Tomášem Novotným, Bc. Tomášem Sedláčkem, Bc. Jiřím Štástkou) se podařilo zkoordinovat také praktickou ukázku zásahu v případě nutnosti transportu zraněného dítěte, zásah u osoby zraněné v obtížně přístupném terénu a osoby zasažené vysoce nebezpečnou nákazou. Součástí akce byla také výstava fotografií z misí MEDEVAC, která akci tématicky doplňovala.

Konferenci slavnostně uvedli děkanka Fakulty logistiky a krizového řízení doc. Ing. Zuzana Tučková, náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti PhDr. Štěpán Černý, hejtman Zlínského kraje Ing. Radim Holiš a hlavný hygienik Slovenskej republiky PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH.

Abstrakty a přednášky z konference jsou dostupné na stránkách konference:

MEDICÍNA KATASTROF - MEKA 2023

Dodávka humanitárního daru od Ministerstva zahraničí Ukrajině

Dodávka humanitárního daru od Ministerstva zahraničí Ukrajině

Číst více
„Průmyslový den“ zaměřený na vojenské zdravotnictví pořádaný ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR (Sekce průmyslové spolupráce)

„Průmyslový den“ zaměřený na vojenské zdravotnictví pořádaný ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR (Sekce průmyslové spolupráce)

Dne 15. 6. 2023 se v prostorách akademie EGO Zlín uskutečnila akce, která si kladla za cíl vytvoření neformálního prostoru pro představení novinek z oblasti vojenského zdravotnictví, které na jedné straně zastupovaly firmy zapojené do asociací Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků a Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu a na straně druhé zástupci armády ČR.

Číst více
RETTmobile 2023 in Fulda, Germany in 10 - 12 May 2023

RETTmobile 2023 in Fulda, Germany in 10 - 12 May 2023

Číst více