Hlavní obrázek stránky

Medicína katastrof - MEKA 2023

Ve dnech 17. - 18. 5. 2023 proběhl XXIV. ročník mezinárodní konference Medicína katastrof, letos poprvé v prostorách Fakulty managementu a ekonomiky ve Zlíně. Akce se již tradičně uspořádala ve spolupráci Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a firmy EGO Zlín, spol. s r.o. MEKA 2023 byla spolufinancována Zlínským krajem.

Konference se zúčastnilo na 160 účastníků z 8 zemí světa. Konference byla rozdělena do tří obsahových bloků, které pokrývaly témata řešení výzev v oblasti ochrany obyvatelstva, zkušenosti vyplývající z "post-covid" období, rizika související s konfliktem na Ukrajině a posouzení dalších potenciálních hrozeb současnosti.

Prezentací se ujali zkušení odborníci s mnohaletou praxí, jednotlivá témata tak byla zpracována na velmi vysoké odborné úrovni a pozitivním trendem bylo zaměření na praxi a přenos poznatků z terénu. Věříme, že díky této formě zpracování došlo k obohacení všech zúčastněných složek, které zahrnovaly pracovníky z oblasti krizového managementu, nemocnic, hygienických stanic, armádních složek, složek IZS, humanitárních organizací, pracovníky v oblasti sociální práce, zástupce krajů a obcí a mnohých dalších.

Díky novým prostorám bylo možné konferenci doplnit o doprovodnou výstavu firem. Díky úzké spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje (v zastoupení Mgr. Karlem Koubou, Dis., Mgr. Vladmírem Zdražilem, Bc. Tomášem Novotným, Bc. Tomášem Sedláčkem, Bc. Jiřím Štástkou) se podařilo zkoordinovat také praktickou ukázku zásahu v případě nutnosti transportu zraněného dítěte, zásah u osoby zraněné v obtížně přístupném terénu a osoby zasažené vysoce nebezpečnou nákazou. Součástí akce byla také výstava fotografií z misí MEDEVAC, která akci tématicky doplňovala.

Konferenci slavnostně uvedli děkanka Fakulty logistiky a krizového řízení doc. Ing. Zuzana Tučková, náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti PhDr. Štěpán Černý, hejtman Zlínského kraje Ing. Radim Holiš a hlavný hygienik Slovenskej republiky PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH.

Abstrakty a přednášky z konference jsou dostupné na stránkách konference:

MEDICÍNA KATASTROF - MEKA 2023

Průmyslový den“ zaměřený na vojenské zdravotnictví pořádaný ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR (Sekce průmyslové spolupráce)

Průmyslový den“ zaměřený na vojenské zdravotnictví pořádaný ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR (Sekce průmyslové spolupráce)

Dne 30. 5. 2024 se v prostorách akademie firmy EGO Zlín uskutečnil druhý ročník akce, která si klade za cíl vytvoření neformálního prostoru pro představení inovativních řešení firem z oblasti vojenského zdravotnictví. Firmy na jedné straně zastupovali členové Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků (AVDZP), Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP) a další zájemci mimo uvedené asociace, a na straně druhé se akce účastnili zástupci armády, Sekce vojenského zdravotnictví a Ministerstva obrany.

Číst více
HFAG přijal návštěvu velvyslance České republiky

HFAG přijal návštěvu velvyslance České republiky

Dne 29. února 2024 přijala Letecká vojenská nemocnice Galeão (HFAG) návštěvu velvyslankyně České republiky Její Excelence Pavly Havrlíkové a byla přijata ředitelem HFAG podplukovníkem Marcelo Sávio da Silva Martins. Návštěvu koordinoval lékařský plukovník Jayme Alberto Mendes, lékařský podplukovník Humberto Silva Fonseca a lékařský kapitán Moisés Bonifácio das Neves.

Číst více
POUR FÉLICITER 2024

POUR FÉLICITER 2024

Číst více