Hlavní obrázek stránky

Den otevřených dveří pro HZS

Dne 6. 9. 2022 proběhl ve školícím centru EGO Zlín Den otevřených dveří pro HZS.

Hlavním cílem akce bylo seznámení zástupců složek HZS s inovovanými produkty naší firmy. Akce, při kterých se setkáváme s profesionály z oblastí složek, zasahujících při krizích, jsou pro nás stěžejní z důvodu získávání zpětné vazby a inspirativních postřehů od lidí, kteří se denně pohybují v terénu a kteří tedy naše produkty testují v těch nejnáročnějších podmínkách. Tato zpětná vazba nám umožňuje neustále se zlepšovat a zvyšovat úrověň jak našeho produktového porfolia, tak poskytovaných služeb a podpory. Zvýšená aktivita v oblasti tuzemského trhu je z naší strany také odpověď na výzvy z oblasti bezpečnostního a krizového managementu. Jak několik za sebou následujících krizí ukázalo, v případě problémů nadnárodního rozsahu je nezbytné zapojit maximální množství českých firem, které zvládnou zásobit zasahující složky i v případě, kdy dochází k poškození dodavatelských řetězců ze zahraničí.

Celá akce se vedla ve velmi přátelském duchu a nám nezbývá než poděkovat účastníkům za jejich čas a angažovanost a těšíme se další setkání.

Rozsáhlé krizové cvičení na letišti ve Vídni

Rozsáhlé krizové cvičení na letišti ve Vídni

16. 11. 2023 se na vídeňském letišti konalo rozsáhlé krizové cvičení, zaměřené na profesionální interakci v případě nouze.

Číst více
Dodávka humanitárního daru od Ministerstva zahraničí Ukrajině

Dodávka humanitárního daru od Ministerstva zahraničí Ukrajině

Číst více
„Průmyslový den“ zaměřený na vojenské zdravotnictví pořádaný ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR (Sekce průmyslové spolupráce)

„Průmyslový den“ zaměřený na vojenské zdravotnictví pořádaný ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR (Sekce průmyslové spolupráce)

Dne 15. 6. 2023 se v prostorách akademie EGO Zlín uskutečnila akce, která si kladla za cíl vytvoření neformálního prostoru pro představení novinek z oblasti vojenského zdravotnictví, které na jedné straně zastupovaly firmy zapojené do asociací Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků a Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu a na straně druhé zástupci armády ČR.

Číst více