EGO Zlín

 

 


 

 

Česká firma EGO Zlín, spol. s r.o. je významným výrobcem a dodavatelem komplexního systému biologické ochrany, logistických a dekontaminačních systémů a prostředků pro urgentní medicínu či dlouhodobou péči. Firma se zabývá rovněž vývojovými programy, které se opírají o konkrétní požadavky zákazníků či vycházejí z aktuálních celosvětových potřeb. Byla založena v roce 1992 a od té doby navázala obchodní spolupráci nejen s konečnými uživateli po celé ČR, ale i v zahraničních zemích - Slovenská republika, Polsko, Rakousko, Německo, Chorvatsko, Španělsko, Turecko, Rusko, Bělorusko, Ukrajina, Kazachstán,  Saudská Arábie, Japonsko, Jižní Korea, Brazílie, Kanada a další.

 

Korona virus

Firma EGO Zlín spol. s r. o. v rámci své výzkumné a vývojové činnosti obratně zareagovala na nepříznivou situaci vyvolanou pandemií covid-19. V rámci vývoje využila své dlouhodobé zkušenosti z oblasti „medicíny katastrof“ zvláště výskyt vysoce nebezpečných nákaz a výrazně rozšířila svoji nabídku pro obzvláště ohrožené skupiny jako zdravotnictví domovy sociální péče a školství.

Nabídka pro zdravotnická zařízení:

 • Odběrová mobilní stanová zdravotnická pracoviště

  Odběrové centrum slouží k odběru biologického materiálu v případě výskytu epidemie rychle se šířící nákazy. Centrum je navrženo podle potřeb zdravotnického personálu s přihlédnutím na bezpečnost, účelnost a možnost využití za nepříznivých povětrnostních podmínek.
  Detailnější informace o odběrovém centru na níže přiložených propagačních materiálech.

  Odběrové centrum - propagační materiál
  Odběrové centrum - propagační materiál

  Fotogalerie:

 

Izolátory na úrovni BSL-3

Řešení více kapacitních karanténních pracovišť pro infekční pacienty v určených prostorách (hotely, tělocvičny, výstavní haly apod.) s realizací do několika dnů

Infekční patologické vaky

Osobní ochranné prostředky pro osoby pracující v prostředí BSL-3 a BSL-4

Nabídka pro oblast sociální péče

Situace pro věkové skupiny 75+ se značně zhoršila zvláště o osoby umístěné v domovech pro seniory a dalších ústavech sociální péče. Zda lze šíření zabránit cílenou izolací klientů na dopovídající úrovni BSL-3

 • Izolátory pro ústavy sociální péče

Vyvinuto a zrealizováno v souladu se směrnicí komise EU 2020/739 ze dne 3. června 2020.


VYUŽITÍ PRO DOMOVY SOCIÁLNÍ PÉČE A NEMOCNIČNÍ ZAŘIZENI 

 • Ochrana personálu
 • Ochrana klientů
 • Minimalizace omezení provozu zařízení postiženého nákazou
 • Snížení ekonomických dopadů na zařízení
 • Okamžitá připravenost zařízení na situaci


 Detailnější informace o izolátoru naleznete ZDE.


Fotogalerie: 

 

Nabídka pro školství

Dle posledních statistik nejvíce postižená profesní skupina včetně žáků, učitelů či jiného personálu. Ministerstvo školství v rámci vyhlášky a opatření zkonstruované s ministerstvem zdravotnictví vydalo nařízení, kdy má být žák u kterého se objevily příznaky covid-19 okamžitě izolován a následně předán zákonným zástupům.

Bohužel školská zařízení na realizaci tohoto opatření nejsou vybavena a jako řešení se nabízí využití mobilních pneumatických izolátorů, které lze okamžitě zprovoznit a umístit na předem určeném vhodném místě.

 • Izolátory pro školská zařízení

 

Izolátor, neboli „čekárna“ slouží k nezbytné izolaci pacienta podezřelého na vysoce nebezpečnou nákazu. Je určen k okamžitému použití a je vyroben z transparentní folie, tudíž umožnuje monitoring pacienta po dobu jeho izolace.

 

VYUŽITÍ PRO ŠKOLNÍ ZAŘIZENÍ, LETIŠTĚ, URGENTNÍ PŘIJEM atd.

 • Konstrukční řešení izolátoru 2 900 x 2 400 x 2 250 mm umožnuje  bezproblémovou manipulaci s pacientem v biovaku EBV-30/40
 • Je navržen na principu nafukovací tubusové konstrukce, podtlaku s použitím 2 ks FVJ.
 • Izolátor se nafukuje pomocí kompresoru.
 • Doba uvedení do provozu cca 3 min
 • Do izolátoru lze umístit nemocniční lůžko a další příslušenství
 • Díky nafukovací konstrukci a jednoduché aktivaci umožňuje vytvoření izolace (karantény) kdykoliv a kdekoliv
 • Povrch nepropouštějící vodu a snadno omyvatelný
 • Rozměrově navržen tak, aby umožnil připojení dekontaminačních sprch
 • Izolátor je dodáván společně s filtro-ventilačními jednotkami (2ks), filtry (2ks) a kompresorem v transportní tašce

 

Fotogalarie:

 

 

 


 

Vývoj nové generace infekční izolační komory úrovně biologické ochrany BSL-4

Společnost EGO Zlín, spol. s r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019234 „Vývoj nové generace infekční izolační komory úrovně
biologické ochrany BSL-4“.

Předmětem projektu je vývoj nové generace infekční izolační komory pro izolaci a léčbu pacientů s VNN na úrovni biologické ochrany BSL-4.

Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

 

 

Realizaci dotačního projektu po stránce naplnění všech požadavků poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) zajišťuje společnost JVM – RPIC, spol. s r.o.

 


 

Projekt - POLOPROVOZNÍ VÝROBNÍ HALA

je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je provedení komplexní rekonstrukce pořízené nemovitosti - nevyužívaná zemědělská stavba. Projekt je financován za finanční podpory Evropské unie.

Cílem investora je získat nové výrobní prostory komplexní rekonstrukcí nevyužité chátrající budovy. Po realizaci projektu bude objekt sloužit ke zvýšení výrobní možnosti firmy, zvláště v oblasti zakázkové a malosériové výroby speciálních prostředků pro biologickou ochranu a dekontaminaci, tj. stacionárních i mobilních komor pro pacienty s vysoce nebezpečnou nákazou, transportních izolačních komor, izolačních podtlakových stanů a komplexních, na zakázku budovaných, systémů dekontaminace.

 

 

 


 

Členství

Firma EGO Zlín je členem níže uvedených renomovaných asociací a aliancí.
Firma je členem:
•    Asociace bezpečnostního a obranného průmyslu AOBP
•    Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků AVDZP (rovněž člen valné hromady)
•    Czech NBC Teamu

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu                                                 
                   Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
NBC Team
 

Certifikace

Firma EGO Zlín, spol. s r.o. má zavedený a dokumentovaný systém jakosti ČSN EN ISO 9001:2016 a většina výrobků jsou certifikovány Výzkumným  ústavem bezpečnosti práce či jsou zavedeny v katalogizačním systému armád NATO.

 

                                               

 

               
 
 
 
 
 
Všeobecné obchodní podmínky jsou ke stažení zde
 
 
 
Veletrhy & konference
Firma EGO se pravidelně zúčastňuje mezinárodních veletrhů, kde získává mezinárodní ocenění.
Vývojové a inovační centrum

V roce 2012 bylo otevřeno nové Vývojové a inovační centrum.