Izolační Biobox

Biobox je izolační komora určená pro izolaci osob s virulentní nákazou nebo osob zasažených biologickým agens a všem dalším mikroorganismům, známým v současné době. Slouží k ochraně vnějšího prostředí a osob před infikovanými a nebo kontaminovanými lidmi a věcmi umístěnými uvnitř komory. Izolační komora umožňuje péči o pacienta vedenou zvenčí tak, aby se zabránilo kontaminaci přístrojů a infikování ošetřujícího personálu. Monitorovací přístroje, stojany pro infúzi, přístroje pro ventilaci pacienta mohou být umístěny mimo komoru a jsou pomocí speciálních hermetických vstupů vedeny přes stěnu komory.

Do stěny izolační komory je napojena filtroventilační jednotka, která zajišťuje nejlepší dostupnou biologickou ochranu. Filtroventilační jednotka odsává kontaminovaný vzduch zevnitř izolační komory a přes HEPA-filtry odvádí čistý, filtrovaný vzduch do okolí izolační komory. Zdroj UV záření vestavěný ve filtroventilační jednotce ničí mikroorganizmy zachycené uvnitř filtru a zabraňuje tak hromadění a množení živých bakterií.

Podtlak vytvořený filtroventilační jednotkou uvnitř hlavní komory nasává okolní vzduch přes přechodovou komoru, ze které je čistý vzduch distribuován pomocí dvojitého stropu do hlavní komory, kde jsou umístěni infikovaní lidé a zařízení. Tímto jsou vytvořeny podmínky pro pobyt infikovaných osob i ošetřujícího personálu bez nutnosti použití prostředků individuální ochrany.

Biobox poskytuje stupeň ochrany BSL-3.


Izolační podtlakový Biobox na trubkové konstrukci: EBX

Biobox je projektován pro použití uvnitř stávajících objektů a budov jako vnitřní izolační komora, případně pro použití uvnitř klimatizovaných a vytápěných stanů. Bezúdržbová trubková konstrukce umožňuje udržovat Biobox dlouhodobě v provozuschopném stavu.

 • rovnoměrná distribuce vzduchu uvnitř komory prostřednictvím dvojitého stropu
 • filtračně-ventilační jednotka zabezpečuje kompletní výměnu vzduchu v izolační komoře každé 2 minuty
 • odsávaný kontaminovaný vzduch prochází přes HEPA filtr s vestavěným zdrojem UV záření, které zachycené organismy ničí
 • pomocí vstupních portů je možno vně připojit lékařské přístroje a chránit je před kontaminací, porty slouží také pro napojení infúzí, dýchacích zařízení, atd.     
 • možnost dekontaminace personálu či vybavení při výstupu v připojeném dekontaminačním modulu
 • izolační komora nabízí okamžitou a vysoce účinnou izolaci nakaženého pacienta a bezpečný kontakt lékařského personálu s ním
 • tento produkt byl rovněž klinicky testován ve Fakultní nemocnici Na Bulovce v Praze

 

 EBX_06
*Technické parametry:
 • Vnější rozměr sestavy biobox – dekontaminační modul ( d x š x v ): 4,84 x 2,1 x 2,2 m
 • Celková hmotnost sestavy biobox - dekontaminační modul: 70 kg

*... technické parametry jsou orientační. Konstrukce Bioboxu se vždy navrhuje pro dané stavební dispozice.

Povinné příslušenství:
Volitelné příslušenství:
Fotogalerie:

 


Izolační podtlakový Biobox na tubusové konstrukci: EBXT

 

Biobox je projektován na nafukovací tubusové konstrukci, čímž je umožněna především velká mobilita konstrukce. Biobox lze efektivně použít při mimořádných událostech, kdy je uplatněno rychlé a snadné zprovoznění celého systému. Celý systém lze zprovoznit do 15minut.

 • rovnoměrná distribuce vzduchu uvnitř komory prostřednictvím dvojitého stropu
 • filtračně-ventilační jednotka zabezpečuje kompletní výměnu vzduchu v izolační komoře každé 2 minuty
 • odsávaný kontaminovaný vzduch prochází přes HEPA filtr s vestavěným zdrojem UV záření, které zachycené organismy ničí
 • pomocí vstupních portů je možno vně připojit lékařské přístroje a chránit je před kontaminací, porty slouží také pro napojení infúzí, dýchacích zařízení, atd.
 • možnost dekontaminace personálu či vybavení při výstupu v připojeném dekontaminačním modulu
 • izolační podtlaková komora nabízí okamžitou a vysoce účinnou izolaci nakaženého pacienta, dekontaminaci a následný bezpečný kontakt lékařského personálu s ním
 • tento produkt byl rovněž klinicky testován ve Fakultní nemocnici Na Bulovce v Praze, ČR

 
 
Technické parametry:
 • Vnější rozměr sestavy biobox – dekontaminační modul ( d x š x v ): 5,35 x 2,5 x 2,45 m
 • Celková hmotnost sestavy biobox - dekontaminační modul: 103 kg
Povinné příslušenství:
Volitelné příslušenství:
Fotogalerie: