SYSTÉM PRO IMOBILNÍ PACIENTY

Dekubity postihují široké spektrum pacientů a stojí mnoho lidského utrpení a finančních prostředků. Problém dekubitů má zvyšující se tendenci pro stárnoucí populace. Doporučeným postupem pro prevenci je dostatečná osobní hygiena. Pro léčbu dekubitů nabízíme aktivní velkotubusové pulsní antidekubitní matrace.

Antidekubitní matrace

Pomůcky k provádění osobní hygieny