SYSTÉM PRO IMOBILNÍ PACIENTY

Dekubity postihují široké spektrum pacientů a stojí mnoho lidského utrpení a finančních prostředků. Problém dekubitů má zvyšující se tendenci pro stárnoucí populace. Doporučeným postupem pro prevenci je dostatečná osobní hygiena. Pro léčbu dekubitů nabízíme aktivní antidekubitní matrace.

Antidekubitní matrace

Pomůcky k provádění osobní hygieny