SYSTÉM BIOLOGICKÉ OCHRANY

S ohledem na stále vzrůstající cestovní ruch a migraci obyvatelstva za prací do všech končin světa tj. i do zemí s velmi málo vyvinutou infrastrukturou, kde úroveň zdravotnictví a ochrana před zvláště nebezpečnými virulentními chorobami téměř neexistuje, čím dál více narůstá nebezpečí zavlečení nákazy i do zemí s dobře vyvinutým zdravotním systémem, která v případě nedos-tatečné ochrany obyvatel a zdravotnického personálu může přejít až do stadia epidemií popř. pandemií. Dále je nutné vzít v úvahu jiné možné nebezpečí jako je tzv. „biologický terorismus“, proti kterému je nejen důležité zabezpečit obranu, ale rovněž i ochranu. U jiných typů teroristických útoků (klasický, chemický, jaderný apod.) se vždy jedná o určitý větší či menší ohraničený prostor zasaženého území, což v případě nákazy biologickými agens jakýmkoliv způsobem nelze definovat a v případě nedostatečné ochrany mikroorganismy neznají hranice  (např. Antrax).

Ochranné oděvy

 

Transportní a izolační Biovak

Izolační Biobox

Systém okamžité izolace pacienta