Hlavní obrázek stránky

Vázaný dar pro Jihoafrickou republiku

Firma EGO Zlín se stala generálním dodavatelem první části projektu Vázaný peněžní dar pro Jihoafrickou republiku. Cílem projektu je zlepšit kvalitu péče ve vybraných zdravotnických zařízeních a zmírnit tak dopady pandemie COVID-19 ve strategických regionech, které jsou nejcitlivější k následkům pandemie. Projekt se uskutečnil pod záštitou Ministerstva zdravotnictví. Do JAR byly ze strany EGO Zlín dodány 3 ks kompletního mobilního infekčního pracoviště. Na realizaci dodávky se podílely tři české firmy: kromě EGO Zlín také Linet a Semita Invest.
Do projektu byly zařazeny tři jihoafrické nemocnice: Dr George Mukhari Hospital v GA-Rankuwa, Tygerberg Hospital v Parow a Addingron Hospital v Durbanu. jedná se o spádové regionální nemocnice, které se v době pandemie nejvíce potýkají s těžkými případy nemoci COVID-19. Mobilní infekční pracoviště má tak ulevit přeplněným kapacitám nemocnic nebo umožnit výjezd lékařských týmů do vzdálenějších oblastí regionů.

EGO Zlín pomáhá s bezpečným transportem předčasně narozených dětí v Montaně

EGO Zlín pomáhá s bezpečným transportem předčasně narozených dětí v Montaně

Číst více
Transportní systém pro přepravu novorozenců v inkubátoru

Transportní systém pro přepravu novorozenců v inkubátoru

Číst více

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním.

Další informace