INCOMINGOVÁ MISE 2012

ČESKÝ PRŮMYSL PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM A NEMOCNIČNÍ PÉČI

V 42. týdnu se uskutečnila v nových prostorách firmy EGO Zlín, spol. s r.o. "incomingová mise", kde prezentovalo své prostředky pro nemocniční péči a integrovaný záchranný systém několik členů AVDZP (www.medtechnik.cz) zahraniční delegace z Ruska, Slovenska a Polska.

Cílem této akce je rozšířit možný export do zahraničních zemí, kdy cíleně oslovení zahraniční partneři osobně navštíví ČR a mohou získat konkrétní informace o potenciálu a schopnostech českých výrobců a dodavatelů v oblasti zdravotnictví.

Tato akce byla podporována Ministerstvem průmyslu a obchodu, ČR.