Marketingové aktivity

MEDICA 2019
(18.11. -  21.11. 2019)

Fotogalerie:

 

 

 

 

NÁVSTĚVA MINISTRA VNITRA J. HAMÁČKA a POSLANKYNĚ A. GAJDŮŠKOVÉ
(20.11.2019)

Fotogalerie:

 

 

 

SOUČINNOSTNÍ SEMINÁŘ NA TÉMA „Implementace STČ16A/IZS na úrovni jednotlivých krajů ČR“
(5.-6.11. 2019)

Fotogalerie:

 

INCOMINGOVÁ MISE V RÁMCI MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MEKA 2019

Fotogalerie:

 

MEKA 2019 - Luhačovice

Fotogalerie:

 

 

Mise českých zdravotnických firem, Seminář Káhira, Egypt – 3. 4. 2019 (za podpory Ministerstva zahraničních věcí, ČR)

Fotogalerie:

 

 

Průmyslový den pro AČR v oblasti zdravotnictví (říjen 2018)

Fotogalerie:

 

Součinnostní seminář na téma „Implementace MZP WHO 2005 do reálných národních podmínek“ - Armáda SR (říjen 2018)

Fotogalerie:EUROSATORY 2018

Fotogalerie: 

 

 

Součinnostní seminář „Implementace MZP WHO 2005 do reálných národních podmínek“

Termín konání: 5. 9. – 6. 9. 2018
Místo konání: EGO Zlín, s.r.o.

Program součinnostního semináře

Fotogalerie: 

 

Součinnostní seminář „Zkušenosti složek IZS a zdravotnického sektoru při řešení MU v ČR a SR“

Fotogalerie c.1: 
 
 
Fotogalerie c.2: 
 

 

Součinnostní seminář „Zkušenosti složek IZS a zdravotnického sektoru při řešení MU v ČR a SR“

Termín konání: 31. 5. – 1. 6. 2018
Místo konání: EGO Zlín, s.r.o.

Program soucinnostniho semináře + program přednášek

 

TECHNOLOGICKÁ MISE - CHILE


 

 

AKTUÁLNÍ STAV PŔIPRAVENOSTI VE ZDRAVOTNICTVÍ - SR


Seminář organizovaný MZ SR zaměřený na výskyt VNN, realizovaný ve dnech 26. a 27. Září ve školícím a vývojovém centru EGO Zlín. Semináře se zúčastnilo 43 účastníků. Byly zde zastoupeny nemocnice (infekční oddělení, urgentní příjmy), úřady veřejného zdravotnictví, zdravotnické záchranné služby, hygiena a další. Cílem semináře bylo představit a optimalizovat systémový postup při výskytu VNN, materiálové vybavení a metodika použití. Součástí semináře bylo praktické předvedení výrobků, metodika použití, začlenění v systému včetně následné dekontaminace a servisu.

Fotogalerie:

 

 

 

INCOMINGOVÁ MISE  - ČERVEN 2017

Fotogalerie:

 

 

 

Návštěva ministra zahraničí PhDr. Lubomíra Zaorálka

Fotogalerie:

 

 

MEDICA 2016

Fotogalerie:
 
 


INCOMINGOVÁ MISE  - ŘÍJEN 2016

ČESKÝ PRŮMYSL PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM A NEMOCNIČNÍ PÉČI

 V týdnu od 17. do 21. 10. se uskutečnila v nových prostorách firmy EGO Zlín, spol. s r.o. „incomingová mise“, kde prezentovalo své prostředky pro nemocniční péči a integrovaný záchranný systém několik členů AVDZP (www.medtechnik.cz)  zahraniční delegaci z Ruska, Kazachstánu, Turkménistánu, Pákistánu. Cílem této akce je rozšířit možný export do zahraničních zemí, kdy cíleně oslovení zahraniční partneři osobně navštíví ČR a mohou získat konkrétní informace o potenciálu a schopnostech českých výrobců a dodavatelů v oblasti zdravotnictví. Tato akce byla podporována Ministerstvem průmyslu a obchodu, ČR.

Fotogalerie:

 

NÁVŠTĚVA Z MEXIKA

Fotogalerie:

 

MEKA 2016

Fotogalerie:

 

INCOMINGOVÁ MISE 2016

Fotogalerie:

 

 

PROJEKT STUDIE PROVEDITELNOSTI - ČESKO MOLDAVSKÁ AGENTURA (Moldavská delegace)

Fotogalerie:

 

 

NÁVŠTĚVA DELEGACE ZAMĚSTNANCŮ MINISTERSTVA OBRANY VELKÉ BRITÁNIE

Fotogalerie:

 

MEKA 2016

 Více informací v přiložených souborech:


Registrační formulář
Abstrakt
Webová stranka

 

 

OFICIÁLNÍ NÁVŠTĚVA DELAGACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ BAHRAJNU

Fotogalerie:

 

NÁVŠTĚVA MV Z GHANY


Dne 19. srpna 2015 jsme přivítali velmi vzácnou návštěvu z Ghany a to osobně pana ministra obrany Hon. Mark Owen Woyongo s doprovodem pana poslance a člena parlamentu Hon. F. Frith Baffour, paní velvyslankyní ČR v Ghaně paní Margitu Fuchsovou a Velvyslankyni Ghany v ČR H. E. Sabah Zita Okaikoi. Z diskuse vyplynul  zájem ze strany Ghany o spolupráci s cílem zoptimalizování stávajících systémů řešení mimořádných událostí v Ghaně jak po stránce systémové,  tak také  pokud se jedná o materiální vybavení.

Fotogalerie:

 

SEMINÁŘ NA TÉMA:„Vhodné užití a následná dekontaminace prostředků  kolektivní a individuální biologické ochrany,“

Fotogalerie:

 

INCOMINGOVÁ MISE 2015

Fotogalerie:

 

 

SEMINÁŘ PRO KRIZOVÉ MANAŽERY NEMOCNIC

Ve dnech 13.-14.1. 2015 proběhl v prostorách firmy EGO seminář pro krizové manažery nemocnic na téma "Systém biologické ochrany v návaznosti na VNN". Seminář bych rozdělen na přednáškovou a praktickou část, která byla zaměřena na OOP a transport pacienta s vysoce nebezpečnou nákazou.

Fotogalerie:

 

INCOMINGOVÁ MISE 2014

Fotogalerie:

 

SEMINÁŘ PRO HASIĆE Z ČR

Dne 10.10. 2014 proběhl v prostorách firmy EGO seminář pro HZS z ČR. Seminář byl rozdělen na přednáškovou a praktickou část. Cílem bylo obeznámit hasiče s výrobním sortimentem firmy EGO. Velká pozornost byla věnována dekontaminaci a dekontaminačním prostředkům.

  Fotogalerie:

 

 NÁVŠTĚVA Z GUINEI

 Fotogalerie:

 

NÁVŠTĚVA 1. MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ SENÁTU PĆR PaedDr. Aleny Gajdůškové

Dne 26.9.2014 nás v prostorách firmy EGO navštívila 1. místopředsedkyně senátu PČR PaedDr. Alena Gajdůšková spolu se zástupci MV ČR.

Fotogalerie:

 

SEMINÁŘ V BRUSELU

 Seminář se uskutečnil 15.9.2014  v areálu českého zastoupení ČR v EU.

Program semináře:

  • vystoupení velvyslance ČR Mgr. Martina Kurfürsta
  • vystoupení velvyslance ČR při EU Mgr. Martina Povejšila
  • vystoupení zastoupení WHO při EU pí. Sofie Maes
  • vystoupení zástupce AVDZP ČR GŘ EGO Zlín – Ing. Pavel Kostka
  • praktická ukázka produktů ČR potřebných pro boj s epidemií eboly
  • školení a nácvik Lékařů bez hranic produkty pro ochranu před nebezpečnými biologickými agens vyráběnými v ČR
  • ukončení semináře

Fotogalerie: 

 

 

SEMINÁŘ KRAJSKÝCH HYGIENICKÝCH STANIC ČR

 Dne 18. 11. 2013 proběhl v prostorách firmy EGO seminář pro KHS v ČR na téma "Výběr a optimalizace osobních ochranných prostředků".

Fotogalerie: 

 

IMPLEMENTACE MZP 2005 (WHO) V SR

17. - 18. 10. 2013 proběh v prostorách firmy EGO seminář na téma "Implementace Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005) do legislativy SR. Seminář byl pořádán odborem krizového řízení ministerstva zdravotnictví SR (Ing. Tencer).

Fotogalerie:  

 

INCOMINGOVÁ MISE 2013 

V prostorách firmy EGO Zlín se jako v předcházejím roce opět uskutečnila Incomingová mise. Cílem této akce je rozšířit možný export do zahraničních zemí, kdy cíleně oslovení zahraniční partneři osobně navštíví ČR a mohou získat konkrétní informace o potenciálu a schopnostech českých výrobců a dodavatelů v oblasti zdravotnictví.
Tato akce byla podporována Ministerstvem průmyslu a obchodu, ČR.

Fotogalerie: 

 

INCOMINGOVÁ MISE 2012

V 42. týdnu se uskutečnila v nových prostorách firmy EGO Zlín, spol. s r.o. "incomingová mise", kde prezentovalo své prostředky pro nemocniční péči a integrovaný záchranný systém několik členů AVDZP (www.medtechnik.cz) zahraniční delegace z Ruska, Slovenska a Polska.Cílem této akce je rozšířit možný export do zahraničních zemí, kdy cíleně oslovení zahraniční partneři osobně navštíví ČR a mohou získat konkrétní informace o potenciálu a schopnostech českých výrobců a dodavatelů v oblasti zdravotnictví.
Tato akce byla podporována Ministerstvem průmyslu a obchodu, ČR. 

Fotogalerie: