SYSTÉM HROMADNÉ DEKONTAMINACE

Systém hromadné dekontaminace pro civilní použití: Stan ES-56LDK

Systém hromadné dekontaminace umožňuje dekontaminaci a následnou hygienickou očistu osob v polních podmínkách, které byly v kontaktu s nebezpečnými chemikáliemi, biologickými či jinými škodlivými látkami. Tento systém je určen převážně pro využití v civilním sektoru, kde veškeré činnosti jsou integrovány do jednoho stanu - ES-56LDK. Průchodnost systému činí až 40 osob za hodinu. Součástí systému je zásobování teplou vodou a odsávání odpadní vody. Dekontaminace je zajištěna pěti tryskami a jednou ruční tryskou pro těžko dostupná místa. Následný oplach dvěmi růžicemi a ruční sprchou v každém koridoru. Průtok dekontaminačních trysek činí 0,8–1,1 l/min (každá tryska).

Stan ES-56LDK

Jedná se o stan s nafukovací dvoukomorovou tubusovou konstrukcí, která umožňuje rychlé postavení za pomocí kompresoru či tlakových láhví. Tubusová konstrukce obsahuje dva nafukovací/vyfukovací ventily a dva bezpečnostní přetlakové ventily. Stan je rozdělen vnitřní vestavbou na dva identické koridory (muži, ženy). Každý koridor je rozdělen do tří částí – odstrojení, dekontaminace a oplach, vystrojení. V dekontaminační a oplachové části je umístěna nafukovací záchytná vana pro zachycení odpadních roztoků. Celý stan je kotven pomocí lan a podlahových lat.

Rozměry stanu:
 • vnější: 10 240 x 6 000 x 3 030 mm (d x š x v)
 • vnitřní: 10 240 x 5 540 x 2 730 mm (d x š x v)
 • složený a sbalený: 1 500 x 1 000 x 800 mm (d x š x v)
Dispozice stanu:
 • celková plocha: 50 m2
 • plocha pro odstrojení: 15 m2
 • dekontaminační a oplachová plocha: 20 m2
 • plocha na vystrojení: 15 m2
Hmotnost stanu:
 • 230 kg
Čas nafouknutí:
 • cca 6 minut (včetně vnitřní záchytné vany)
Základní příslušenství stanu:
 • kladivo
 • kotvicí kolíky
 • opravná sada
 • transportní nepromokavý obal
Příslušenství systému:
Fotografie:

 

 

Systém hromadné dekontaminace pro vojenské použití: SDO plocha pro hromadnou dekontaminaci osob

Ve 21.století, v době, kdy existuje reálná hrozba průmyslových havárií, rozsáhlých epidemií, přírodních katastrof, požárů ale i teroristických útoků a válečných konfliktů, je nutná všestranná připravenost sil a prostředků k odstranění následků těchto událostí na vysoké, rychlé a zejména kvalitní úrovni. Početné zasahující záchranné a vojenské síly operující v nebezpečném prostředí musí být vybaveny odpovídajícími prostředky pro svou ochranu. Ty jsou umístěny na ploše pro dekontaminaci osob a systematicky uspořádány tak, aby bylo možné provést dekontaminaci zbraní, prostředků individuální ochrany, osob a jejich následné vystrojení.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA
 • průchodnost 120 osob za hodinu
 • minimální rozměry plochy 50 x 50 m
 • doba rozvinutí 45 minut
 • doba svinutí 60 minut
 • teplota oplachové vody pro dekontaminaci 30 – 32° C
 • teplota oplachové vody pro hygienickou očistu 38° C
 • rozdělení na dva identické koridory (muži a ženy)
 • 16 dekontaminačních trysek + 1 ruční tryska pro těžce dostupná místa v každém koridoru
 • 6 oplachových růžic a 1 ruční růžice pro těžce dostupná místa v každém  koridoru
 • skladovatelnost a transportovatelnost v kontejneru ISO 1C
 

 Fotografie: