Transportní a izolační Biovak

Biovak je izolační prostředek, který slouží k transportu osoby infikované vysoce nebezpečnou nákazou nebo osoby, u které je nezbytné zajistit ochranu před vnějším prostředím (typicky v případě snížené imunity pacienta). 


Podtlakový Biovak: EBV-30/40

Biovak EBV – 30/40 umožňuje dva základní provozní režimy filtrované ventilace - režim podtlaku a přetlaku. V režimu podtlaku je filtrován odsávaný vzduch směrem z Biovaku ven, čímž je účinně zabráněno šíření infekce do okolního prostředí (stupeň ochrany BSL-3). V režimu přetlaku je filtrován odsávaný vzduch směrem do Biovaku, čímž je účinně zabráněno přenosu infekce z okolního prostředí k pacientu.

 • provozní režim (podtlak/přetlak) určuje orientace filtro-ventilační jednotky
 • filtrace na vstupu i výstupu zachycuje veškeré částice (viry, bakterie) a aerosoly
 • velká okna umožňují monitorování zdravotního stavu pacienta
 • integrované rukavice umožňují provádět základní zákroky během transportu
 • spolehlivý systém fixace pacienta během transportu
 • spolehlivý systém fixace Biovaku k nosítkům (sanitka, vrtulník,…)
 • vstupní port pro podporu dýchání je optimalizován pro napojení na standardní zdravotnické konektory
 • vstupní porty pro protažení kabelů infuzí, drénů nebo elektrod EKG
 • integrace filtračně-ventilačních jednotek dodávajících dostatečné množství filtrovaného vzduchu tak, aby nedošlo ke zvýšení koncentrace CO2 v krvi pacienta
 • minimální doba provozu filtro-ventilačních jednotek je 4 hodiny
 • možnost dekontaminace a opakovaného použití
 • rychlé uvedení do pohotovostního stavu
 • jednoduchá údržba
 • vnitřní hermeticky uzavíratelná kapsa umožnuje vložení drobných předmětů pacientovi (např. léky, pití apod.)
Biovak EBV 30/40
Technické parametry: 
 • Rozměry v rozloženém stavu: 203 x 64 x 44,5 cm (d x š x v)
 • Rozměry ve složeném stavu: 98 x 22 x 60 cm (d x š x v)
 • Hmotnost Biovaku bez FV jednotek: 11 kg
 • Hmotnost Biovaku s příslušenstvím: 14 kg
 • Minimální objemový průtok: 150 dm³/min
 • Životnost akumulátoru: cca 500 nabíjecích cyklů
 • Provozní doba: až 5 hodin
 • Doporučený teplotní rozsah použití: +10 - +40 °C
Certifikace:

ČSN EN 143/A1:2006

 

Prospekt k nadstandardnímu příslušenství k Biovaku si můžete stáhnout zde
Fotografie: